Skip to content

เงียบแต่ไม่เหงา สำหรับรถไฟฟ้า ตระกูล Freeride จากค่าย KTM ที่พัฒนาออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยโมเดล 2018 ล่าสุดนี้ทาง KTM ได้เพิ่มกำลังที่สูงขึ้นให้กับมอเตอร์ด้วยการเพิ่มความจุของไฟฟ้า รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการชาร์จไฟได้เร็วขึ้น อัพเกรดระบบกันสะเทือนใหม่ กล่าวได้ว่า ผู้ขับขี่จะสามารถสนุกสนานแบบไร้มลภาวะได้ต่อเนื่องถึง 1.30 ชม. แบบไร้ขีดจำกัดกับ Freeride E-XC โมเดลล่าสุดจากสายพานการผลิตรถไฟฟ้าจาก KTM

ด้วยการพัฒนามอเตอร์ไฟฟ้าใหม่ที่ให้กำลังสูงสุดถึง 18kW ที่ติดตั้งตำแหน่งติดตั้งใหม่ให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น อีกทั้งในชุดของ KTM PowerPack นั้นได้เพิ่มความจุของแบตเตอรี่ให้สามารถเพิ่มกำลังไฟได้มากขึ้นจากเดิมอีก 50% ซึ่งจะช่วยให้การชาร์จหนึ่งครั้งเพียงพอที่จะขับขี่ได้ต่อเนื่องนานถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งตามที่กล่าวไปแล้ว และในการขับขี่ KTM Freeride E-XC นี้ทาง KTM ได้ติดตั้งโหมดการขี่มาให้สามโหมด คือ Economy ซึ่งระบบจะกำหนดความเร็วของการขับขี่ไว้ไม่เกิน 50 ก.ม./ช.ม.– Enduro ในโหมดนี้ระบบควบคุมจะกำหนดการจ่ายกำลังไฟสูงสุดในระดับ 16 kW – Cross ระบบควบคุมจะจ่ายกำลังไฟออกมาสูงสุดที่ 18 kW

 

จากพัฒนาล่าสุดของ Freeride E-XC นี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการจั๊มพ์หรือกระโดดเนินที่สูง ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการปรับระบบกันสะเทือนใหม่ โดยกันสะเทือนหน้าได้ใช้ของ WP XPlor 43 ที่เป็นฟอร์ค
แบบอัพไซด์ดาวน์ที่มีระยะยุบตัว 250 มม. ส่วนกันสะเทือนหลังเป็นของ WP PDS XPlor shock absorber ที่มีระยะยุบตัว 260 มม. และในการชาร์จไฟแต่ละครั้งนั้นสามารถต่อกับปลั๊กไฟทั่วไปขนาด 230 V 10A หรือ 13A ได้ด้วยการเชื่อมต่อกับ KTM PowerPack ที่เพียงแค่เปิดใต้เบาะ โดยในการชาร์จไฟเต็มแต่ละครั้งจะใช้เวลา 110 นาที หรือ ชาร์จไฟในระดับ 80 นาที จะใช้เวลา 75 นาที ก็สามารถออกไปสนุกแบบไร้มลภาวะได้แล้ว