1290 SUPER ADVENTURE

9365c61c63a023654a5500fc6ae738ad

d972fc662680d80e332f54f8b18b495b

เครื่องยนต์
 แบบ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ 1 สูบ
 ปริมาตรกระบอกสูบ  1301 cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  10.0:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  89.0 * 60.0 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบคลัทช์  แบบเปีกยหลายแผ่นซ้อนกัน
 ระบบเกียร์  6 สปีด
ระบบสตาร์ท  สตาร์ทมือ
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  30 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง  –
กว้าง*ยาว*สูง  785 * 2115 * 1130 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม  229 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช้คหน้าแบบอัพไซส์ดาว

หลัง : โช้คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้

ระบบเบรก

หน้า : ดิสก์

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : 120/70-17

หลัง : 190/70-17

 

1290 SUPERDUKE R

dd5a0200917d20976e70648bda14c9cf

8a0962fed4daf1d52c6638b731048b61

332429731b6fe6b695316361c4e680aa

d63feb6acf6746b20eeb5954ccb432be

54f3ff969f2614772da7896ba41469df

 

เครื่องยนต์
 แบบ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ 1 สูบ
 ปริมาตรกระบอกสูบ  1301 cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  10.0:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  89.0 * 60.0 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบคลัทช์  แบบเปีกยหลายแผ่นซ้อนกัน
 ระบบเกียร์  6 สปีด
ระบบสตาร์ท  สตาร์ทมือ
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  18 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง  –
กว้าง*ยาว*สูง  785 * 2115 * 1130 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม  189 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช้คหน้าแบบอัพไซส์ดาว

หลัง : โช้คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้

ระบบเบรก

หน้า : ดิสก์

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : 120/70-17

หลัง : 190/70-17

 

690 DUKE R

5af18fef3a7c16cf68caa86531659b3e

472ca0789b94b3657bd823373103e947

17e9f307beef898d35d5e0c9edfcb210

เครื่องยนต์
 แบบ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ 1 สูบ
 ปริมาตรกระบอกสูบ  692.0 cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  10.0:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  89.0 * 60.0 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบคลัทช์  แบบเปีกยหลายแผ่นซ้อนกัน
 ระบบเกียร์  6 สปีด
ระบบสตาร์ท  สตาร์ทมือ/สตาร์ทเท้า
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  14 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง  –
กว้าง*ยาว*สูง  785 * 2115 * 1130 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม  151 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช้คหน้าแบบอัพไซส์ดาว

หลัง : โช้คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้

ระบบเบรก

หน้า : ดิสก์

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : 120/70R17

หลัง : 160/60R17

 

690 SMC R

306ab9b2eec6389385b1536a35fdf22d

ae367f07509c54ad0356082258254f39

เครื่องยนต์
 แบบ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ 1 สูบ
 ปริมาตรกระบอกสูบ  690.0 cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  10.0:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  89.0 * 60.0 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบคลัทช์  แบบเปีกยหลายแผ่นซ้อนกัน
 ระบบเกียร์  6 สปีด
ระบบสตาร์ท  สตาร์ทมือ/สตาร์ทเท้า
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  12 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง  –
กว้าง*ยาว*สูง  785 * 2115 * 1130 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม  144 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช้คหน้าแบบอัพไซส์ดาว

หลัง : โช้คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้

ระบบเบรก

หน้า : ดิสก์

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : 120/70ZR17

หลัง : 160/60ZR17

 

690 ENDURO R

d497e24504249ca0478ba95b6325fbf5

552fb6b262b0b8171d68cccca3d41d04

เครื่องยนต์
 แบบ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ 1 สูบ
 ปริมาตรกระบอกสูบ  690.0 cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  10.0:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  89.0 * 60.0 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบคลัทช์  แบบเปีกยหลายแผ่นซ้อนกัน
 ระบบเกียร์  6 สปีด
ระบบสตาร์ท  สตาร์ทมือ/สตาร์ทเท้า
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  12 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง  –
กว้าง*ยาว*สูง  785 * 2115 * 1130 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม  139 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช้คหน้าแบบอัพไซส์ดาว

หลัง : โช้คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้

ระบบเบรก

หน้า : ดิสก์

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : 90/90-21

หลัง : 140/80-18

 

500 EXC SIX DAYS

acf7f10795e0211f394686c9b989b456

77c62dfd2894826b97a7c79d7376df97

เครื่องยนต์
 แบบ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ 1 สูบ
 ปริมาตรกระบอกสูบ  510.40 cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  10.0:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  89.0 * 60.0 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบคลัทช์  แบบเปีกยหลายแผ่นซ้อนกัน
 ระบบเกียร์  6 สปีด
ระบบสตาร์ท  สตาร์ทมือ/สตาร์ทเท้า
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  9 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง  –
กว้าง*ยาว*สูง  785 * 2115 * 1130 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม  115 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช้คหน้าแบบอัพไซส์ดาว

หลัง : โช้คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้

ระบบเบรก

หน้า : ดิสก์

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : Enduro-21

หลัง : Enduro-18

 

500 EXC

495ed0f942669e0606e96726bb84c8d4

เครื่องยนต์
 แบบ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ 1 สูบ
 ปริมาตรกระบอกสูบ  510.40 cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  10.0:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  89.0 * 60.0 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบคลัทช์  แบบเปีกยหลายแผ่นซ้อนกัน
 ระบบเกียร์  6 สปีด
ระบบสตาร์ท  สตาร์ทมือ/สตาร์ทเท้า
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  9 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง  –
กว้าง*ยาว*สูง  785 * 2115 * 1130 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม  111.50 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช้คหน้าแบบอัพไซส์ดาว

หลัง : โช้คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้

ระบบเบรก

หน้า : ดิสก์

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : Enduro-21

หลัง : Enduro-18

 

450 EXC

0596ebf43f712ab41b11a7b1ea2d44c7

เครื่องยนต์
 แบบ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ 1 สูบ
 ปริมาตรกระบอกสูบ  449.30 cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  10.0:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  89.0 * 60.0 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  จุดระเบิดแบบอิเล็กโทรนิค
 ระบบคลัตช์  แบบเปีกยหลายแผ่นซ้อนกัน
 ระบบเกียร์  6 สปีด
ระบบสตาร์ท  สตาร์ทมือ/สตาร์ทเท้า
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  9 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง  –
กว้าง*ยาว*สูง  785 * 2115 * 1130 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม  139 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช๊คหน้าแบบอัพไซส์ดาว

หลัง : โช๊คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้

ระบบเบรค

หน้า : ดิสก์

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : Enduro-21

หลัง : Enduro-18

 

สพฐ. เอ.พี.ฮอนด้า เรดแชมเปี้ยนปีที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

เอ.พี.ฮอนด้า ผู็จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในปนระเทศไทย เปิดตัวกิจกรรม สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า เรดแชมเปี้ยน แข่งขันทักษะฟุตบอลชิงแชมป์ไปประเทศอังกฤษปีที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เตรียมคันหาสุดยอดเยาวไทยที่มีทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานที่ดีที่สุดจาก 5 ภาค รวม 25 คน ไปฝึกบอลกับทีม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ถึงประเทศอังกฤษ โดยการแข่งขันจะต้องผ่าน 5 ทักษะ คือ เดาะ เลี้ยง ส่ง โหม่ง ยิง

ออโตเมติกรุ่นใหม่ เฟี้ยว.ทั้งดีไซน์ ฟาสต์.เร่งแรงฉับไว บาดใจ.สะกดทุกสายตา YAMAHA GT125

ถึงเวลาเรียกความสนุกเร้าใจกับออโตเมติกรุ่นใหม่ เฟี้ยว…ทั้งดีไซน์ ฟาสต์…เร่งแรงฉับไว บาดใจ…สะกดทุกสายตา ด้วยความเท่ของ YAMAHA GT125 ใหม่!ยามาฮ่า ผู้นำรถจักรยานยนต์ออโตเมติกตัวจริงที่ได้เขียนหน้าประวัติศาสตร์วงการรถจักรยานยนต์ไทยมาแล้วว่าเป็นผู้บุกเบิกและทำให้เกิดประแสออโตเมติกแพร่ระบาดไปทุกหัวระแหงจนถึงปัจจุบัน และเพื่อยืนยันความเป็นผู้นำสายออโตฯ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้แยกขยายรุ่นของรถออโตเมติกในบุคลิกต่างๆ ออกไปซึ่งไม่เพียงแตกต่างกันแค่หน้าตา แต่ยังให้การตอบสนองของเครื่องยนต์ที่ชัดเจนในแนวทางของตัวเองอีกด้วย ล่าสุดกับการเปิดตัว “YAMAHA GT125” ด้วยสโลแกน “เฟี้ยว ฟาสต์ บาดใจ” รถจักรยานยนต์ออโตเมติกรุ่นใหม่ที่ตอบสนองอย่างเร้าใจทั้งดีไซน์และพลังแรงของเครื่องยนต์

IMG_1612

125 ซีซี บลูคอร์เทคโนโลยี
พลังแห่งความแรงของคนรุ่นใหม่ที่ตอบสนองอย่างเร้าใจพร้อมความประหยัด “บลูคอร์” เครื่องยนต์เทคโนโลยีของคนรุ่นใหม่ ได้ถูกติดตั้งอยู่ใน GT125 คือเทคโนโลยีความแรงและความประหยัดที่ผสานกันอย่างลงตัวด้วยการลดความสูญเสียที่เปล่าประโยชน์ทั้งจากความร้อนและแรงเสียดทานภายในเครื่องยนต์ พัฒนาการเผาไหม้ให้สมบูรณ์กว่า ออกตัวแรง อัตราเร่งดี ตอบสนองได้ดีกว่าในทุกระดับความเร็ว ผลิตกำลังงานสูงสุดในรอบเครื่องยนต์ที่ต่ำกว่า ย่อมส่งผลถึงการประหยัดน้ำมันโดยตรง ระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นด้วยการพัฒนาปรับองศาใบพัดระบายความร้อน และการฉีดน้ำมันเครื่องเข้าที่ใต้ลูกสูบโดยตรง ลดการสูญเสียกำลังด้วยการใช้วิธีเยื้องศูนย์ระหว่างกระบอกสูบกับเพลาข้อเหวี่ยงจึงเกิดแรงต้านแนวเคลื่อนที่ขึ้นลงของลูกสูบน้อย

เรือนไมลมีไฟบอกสถานะความประหยััด (ECO) มาให้ด้วย
เรือนไมลมีไฟบอกสถานะความประหยััด (ECO) มาให้ด้วย
ระบบปาร์คกิ้งล็อคใช้งานสะดวกมาก
ระบบปาร์คกิ้งล็อคใช้งานสะดวกมาก
เทคโนโลยีบลูคอร์ 125 ซีซี
เทคโนโลยีบลูคอร์ 125 ซีซี
ยางหลังใหญ่เพิ่มความมั่นใจพร้อมล้อแม็ก
ยางหลังใหญ่เพิ่มความมั่นใจพร้อมล้อแม็ก

รูปทรงเท่…บาดใจ
ดีไซน์ใหม่ทั้งเรือนร่าง เน้นความเป็นรถสปอร์ตสมรรถนะสูงอย่างเต็มเปี่ยม กับไฟหน้าแบบ FULL LED พร้อมไฟหรี่และไฟเลี้ยวแบบแยกส่วนบิวท์อินกับเฟรมรถ เรือนไมล์ดีไซน์แบบสปอร์ต ดีไซน์ใหม่ในขนาดกระชับ อ่านได้ง่ายพร้อมไฟ ECO Lamp แสดงสถานะของการประหยัดน้ำมันในขณะขับขี่ช่วงล่างจัดเต็มด้วยวงล้อแม็ก 14 นิ้ว รูปทรงที่บ่งบอกถึงความแกร่ง ทนทาน กับยางซีรีส์สไตล์สปอร์ต เน้นประสิทธิภาพการยึดเกาะด้วยยางหลังขนาด 100 มม. ใหญ่กว่ารถในระดับเดียวกัน เน้นความปลอดภัยด้วยระบบเซฟตี้ขณะจอดด้วยกลไกล็อคเบรกหลังแบบเกียร์ P ในรถยนต์ ใช้งานง่าย กันรถไหลแม้ในการจอดบนทางลาดชัน ในเรือนร่างเท่สุดล้ำยังซ่อนความสะดวกเอาไว้ด้วยกล่องเก็บของใต้เบาะขนาด 14 ลิตร ใหญ่พอที่จะใส่หมวกกันน็อคขนาดเต็มใบได้สบาย

IMG_1492

IMG_1785

 

นั่งกระชับ บังคับฉับไว
เพื่อให้สอดคล้องกับการออกแบบรูปลักษณ์สไตล์สปอร์ต การจัดวางท่านั่งของ GT125 เน้นความกระชับในการควบคุมผ่านเส้นทางที่จะพลิกพลิ้วได้อย่างคล่องแคล่วดังใจคิด ด้วยตำแหน่งแฮนด์ที่วางต่ำช่วยเพิ่มความถนัดในการบังคับทิศทาง ที่วางเท้ากว้างกำลังดีในท่าทางที่ทะมัดทะแมง เบาะนั่งนุ่มหนาขยับปรับท่าทางได้คล่องแคล่ว เพิ่มความเร้าใจในความเร็วสุดเฟี้ยว

IMG_1748

 

ข้อมูลเทคนิค
เครื่องยนต์แบบ 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 2 วาล์ว
ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ปริมาตรกระบอกสูบ 125 ซีซี
อัตราส่วนกำลังอัด 9.5 : 1
กระบอกสูบ x ระยะชัก 52.4 x 57.9 มม.
ชนิดหัวเทียน NGK/CR6HSA
ระบบจ่ายน้ำมัน ระบบหัวฉีด
ระบบจุดระเบิด T.C.I.
ระบบคลัตช์ คลัตช์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ
ระบบสตาร์ท สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า และสตาร์ทเท้า
น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป หรือ E20
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง 4.2 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง 0.8 ลิตร
ระบบส่งกำลังขับ ออโตเมติก แบบสายพานตัววี (V-Belt)
อัตราทดอัตโนมัติ(หน้า-หลัง) 2.478-0.829 : 1
อัตราทดเฟืองท้าย 10.156 : 1
กรองอากาศ แบบกรองกระดาษเคลือบน้ำมัน
ชนิดของเฟรม อันเดอร์โบน
มุมคาสเตอร์/ระยะเทล 26.5 / 100 มม.
กว้าง x ยาว x สูง 685 x 1,870 x 1,070 มม.
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ 773 มม.
ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง 135 มม.
ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ 1,260 มม.
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 1,900 มม.
น้ำหนักพร้อมขับขี่ 96 กก.
กันสะเทือนหน้า เทเลสโกปิค
กันสะเทือนหลัง ยูนิตสวิง
เบรกหน้า ดิสก์เบรกลูกสูบเดี่ยว
เบรกหลัง ดรัมเบรก
ยางหน้า 80/80R-14M/C 43P
ยางหลัง 100/70R-14M/C 51P
ล้อแม็ก B211
ไฟหน้า LED
แบตเตอรี่ 12 V, 3.0 Ah GTZ4V
สี ดำ, ขาว-แดง, แดง-ดำ, น้ำตาล-ดำ
ราคา 43,000 บาท

23384

ความเห็นนักทดสอบ
เขมรัฐ สุธรรมวาท
“เป็นออโตเมติกรุ่นใหม่ที่ยามาฮ่าชัดเจนด้วยดีไซน์และเทคโนโลยีใหม่ GT125 เป็นชื่อที่ฟังแล้วนึกถึงรถจักรยานยนต์แนวสมรรถนะมากกว่ารถใช้งานทั่วไปอย่างที่เคยมีมา เป็นรถออโตเมติกที่มีมิติกระชับ เล็ก สั้น ความสูงกำลังดีไม่มากเกินไป ตำแหน่งของแฮนด์วางต่ำและใกล้ที่วางเท้าพอดีๆ ไม่กว้างไปไม่แคบจนติดขัด สวิทช์กุญแจมีระบบม่านป้องกันโจรกรรม และบิดเพื่อเปิดเบาะ ช่องเก็บของทรงเหลี่ยมแต่กว้างดีนะครับ สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วลองบิดคันเร่งดู อู้หู…เสียงรอบเครื่องมันรัวจัดเอาเรื่อง และก็ไม่ผิดหวังเมื่อตอนที่ล้อลงพื้น การตอบสนองของเครื่องยนต์มาในแนวฉับพลันทันใจครับ ด้วยอัตราส่วนการอัดสูง ผนวกกับการทำงานของคลัทช์ที่เน้นจับแรงและจับไวทำให้กระตุ้นได้ทุกครั้งที่บิดคันเร่ง อ้อ…เวลาลงเขาแล้วรอบหล่นมาเดินเบาเวลาเปิดคันเร่งอีกทีระวังหน่อยนะครับ คลัทช์จับทีดึงรถกระชากแรงทีเดียวล่ะ ถึงรถจะดูสั้นๆ แต่การทรงตัวนับว่าดีเลย การฉกมุมเลี้ยวทำได้เฉียบคมด้วยท่านั่งที่แทบไม่ต้องขยับตัว ลีนโค้งทุกองศาไม่เจออาการโยนของตัวรถเลย นิ่งมากๆ ครับ เบรกหน้าลูกสูบเดี่ยวแต่ทำงานได้นุ่มหนึบดีมาก เบรกหลังตอบสนองได้ดี ระบบปาร์คกิ้งล็อค (P) ก็ใช้กลไกสั่งล็อคเบรกหลัง ส่วนตัวผมชอบมากนะ ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก ดูกลมกลืนไม่มีชิ้นส่วนยื่นมาเกะกะ ไฟ ECO อาจจะไม่เข้ากับสไตล์เฟี้ยวฟ้าวของรถแต่เป็นตัวช่วยที่น่าสนใจลดการสิ้นเปลืองจากวิธีการขับขี่ที่ไม่ถูกต้อง ราคา 43,000 นับว่าไม่สูงเกินไปสำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ดีไซน์ทันสมัยของ GT125 จัดได้เลยครับ”

ขอบคุณยามาฮ่าที่เชิญร่วมทดลองขับขี่บนเส้นทางสะท้อนสมรรถนะอย่างยอดเยี่ยมที่เชียงใหม่
ขอบคุณยามาฮ่าที่เชิญร่วมทดลองขับขี่บนเส้นทางสะท้อนสมรรถนะอย่างยอดเยี่ยมที่เชียงใหม่

ENDURO TIP-OFF No.250

ยันขาเวลาเลี้ยวกันเพื่ออะไร ทำยังไงไม่ให้เกิดการบาดเจ็บจากการยันขาลงพื้น ทีมงานเราวิเคราะห์การขับขี่พร้อมยกตัวอย่างลักษณะการขับขี่ในรูปแบบต่างๆ ที่ต้องใช้การยันขาเข้าช่วย ภาพประกอบชัดเจนพร้อมคำอธิบาย มีให้อ่านกันแล้วในนิตยสารไรดิ้ง ฉบับ 250 เดือนกรกฎาคม 2559

1.ท่าเลี้ยวมาตรฐานซึ่งไม่ว่าสำนักไหนก็จะเน้นการนั่งให้ค่อนไปข้างหน้าเสมอ บนพื้นราบต้องเลี้ยวแบบลีนเอาท์ ร่องก้นบนสันเบาะ เอียงรถในการเลี้ยว ขาเหยียดไปข้างหน้า
1.ท่าเลี้ยวมาตรฐานซึ่งไม่ว่าสำนักไหนก็จะเน้นการนั่งให้ค่อนไปข้างหน้าเสมอ บนพื้นราบต้องเลี้ยวแบบลีนเอาท์ ร่องก้นบนสันเบาะ เอียงรถในการเลี้ยว ขาเหยียดไปข้างหน้า
2.หากเสียสมดุลหรือรถหยุด รถจะล้มพับลงด้านใน เท้ายันพื้นจนก้นลอยจากเบาะน้ำหนักรถทั้งหมดจะกดลงไปที่ขาเดียวที่ยันพื้นอยู่
2.หากเสียสมดุลหรือรถหยุด รถจะล้มพับลงด้านใน เท้ายันพื้นจนก้นลอยจากเบาะน้ำหนักรถทั้งหมดจะกดลงไปที่ขาเดียวที่ยันพื้นอยู่