Road King

16-hd-road-king-4-large@x2

16-hd-road-king-15-large@x2

16-hd-road-king-9-large@x2-2

16-hd-road-king-10-large@x2-1

16-hd-road-king-6-large@x2

16-hd-road-king-18-large@x2

เครื่องยนต์
 แบบ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ V-twin
 ปริมาตรกระบอกสูบ  1690 cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  9.7:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  111.1 * 98.4 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบคลัทช์  แบบเปีกยหลายแผ่นซ้อนกัน
 ระบบเกียร์  6 สปีด
ระบบสตาร์ท  สตาร์ทมือ
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  22.7 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง  3.8 ลิตร
กว้าง*ยาว*สูง  679 * 2450 * 1625 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม  371 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช้คหน้าแบบเทเลสโคปิค

หลัง : โช้คอัพคู่พร้อมสวิงอาร์ม

ระบบเบรก

หน้า : ดิสก์

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : NW 130/80B17 65H

หลัง : NW 180/65B16 81H

 

Softail Breakout

Model Year 2016 New Model Photography; Gallery
Model Year 2016 New Model Photography; Gallery
Model Year 2016 New Model Photography; Gallery
Model Year 2016 New Model Photography; Gallery
Model Year 2016 New Model Photography; Gallery
Model Year 2016 New Model Photography; Gallery
MY16 Lit Book Outtakes
MY16 Lit Book Outtakes
เครื่องยนต์
 แบบ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ V-twin
 ปริมาตรกระบอกสูบ  1690 cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  9.6:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  111.1 * 98.4 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบคลัทช์  แบบเปีกยหลายแผ่นซ้อนกัน
 ระบบเกียร์  6 สปีด
ระบบสตาร์ท  สตาร์ทมือ
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  18.9 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง  3.3
กว้าง*ยาว*สูง  650 * 2350 * 1635 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม  321 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช้คหน้าแบบเทเลสโคปิค

หลัง : โช้คอัพคู่พร้อมสวิงอาร์ม

ระบบเบรก

หน้า : ดิสก์

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : MT90B16 72H

หลัง : MU85B16 77H

 

Softail Slim

16-hd-softail-slim-1-large@x2

16-hd-softail-slim-5-large@x2

16-hd-softail-slim-8-large@x2

16-hd-softail-slim-7-large@x2

MY16 Lit Book Outtakes
MY16 Lit Book Outtakes
เครื่องยนต์
 แบบ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ V-twin
 ปริมาตรกระบอกสูบ  1690 cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  9.6:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  111.1 * 98.4 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบคลัทช์  แบบเปีกยหลายแผ่นซ้อนกัน
 ระบบเกียร์  6 สปีด
ระบบสตาร์ท  สตาร์ทมือ
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  18.9 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง  3.3
กว้าง*ยาว*สูง  650 * 2350 * 1635 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม  321 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช้คหน้าแบบเทเลสโคปิค

หลัง : โช้คอัพคู่พร้อมสวิงอาร์ม

ระบบเบรก

หน้า : ดิสก์

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : MT90B16 72H

หลัง : MU85B16 77H

 

Heritage Softail Classic

16-hd-heritage-softail-classic-3-large@x2

16-hd-heritage-softail-classic-4-large@x2

16-hd-heritage-softail-classic-5-large@x2-1

16-hd-heritage-softail-classic-6-large@x2

16-hd-heritage-softail-classic-8-large@x2

MY16 Lit Book Outtakes
MY16 Lit Book Outtakes
เครื่องยนต์
 แบบ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ V-twin
 ปริมาตรกระบอกสูบ  1690 cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  9.6:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  111.1 * 98.4 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบคลัทช์  แบบเปีกยหลายแผ่นซ้อนกัน
 ระบบเกียร์  6 สปีด
ระบบสตาร์ท  สตาร์ทมือ
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  18.9 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง  3.3
กว้าง*ยาว*สูง  690 * 2405 * 1635 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม  256 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช้คหน้าแบบเทเลสโคปิค

หลัง : โช้คอัพคู่พร้อมสวิงอาร์ม

ระบบเบรก

หน้า : ดิสก์

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : MT90B16 72H

หลัง : MU85B16 77H

 

Softail Deluxe

16-hd-softail-deluxe-7-large@x2

16-hd-softail-deluxe-5-large@x2-1

16-hd-softail-deluxe-6-large@x2

16-hd-softail-deluxe-8-large@x2

16-hd-softail-deluxe-9-large@x2

16-hd-softail-deluxe-11-large@x2

MY16 Lit Book Outtakes
MY16 Lit Book Outtakes
เครื่องยนต์
 แบบ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ V-twin
 ปริมาตรกระบอกสูบ  1690 cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  9.6:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  111.1 * 98.4 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบคลัทช์  แบบเปีกยหลายแผ่นซ้อนกัน
 ระบบเกียร์  6 สปีด
ระบบสตาร์ท  สตาร์ทมือ
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  18.9 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง  –
กว้าง*ยาว*สูง  670 * 2400 * 1635 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม  333 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช้คหน้าแบบเทเลสโคปิค

หลัง : โช้คอัพคู่พร้อมสวิงอาร์ม

ระบบเบรก

หน้า : ดิสก์

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : MT90B16 72H

หลัง : MU85B16 77H

 

Softail Fat Boy Lo

Model Year 2016 New Model Photography
Model Year 2016 New Model Photography
Model Year 2016 New Model Photography
Model Year 2016 New Model Photography
Model Year 2016 New Model Photography
Model Year 2016 New Model Photography
Model Year 2016 New Model Photography
Model Year 2016 New Model Photography
Model Year 2016 New Model Photography
Model Year 2016 New Model Photography

16-hd-fat-boy-lo-fat-boy-special-15-large@x2

เครื่องยนต์
 แบบ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ V-twin
 ปริมาตรกระบอกสูบ  1690 cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  9.6:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  111.1 * 98.6 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบคลัทช์  แบบเปีกยหลายแผ่นซ้อนกัน
 ระบบเกียร์  6 สปีด
ระบบสตาร์ท  สตาร์ทมือ
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  18.9 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง  3.3
กว้าง*ยาว*สูง  670 * 2385 * 1630 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม  333 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช้คหน้าแบบเทเลสโคปิค

หลัง : โช้คอัพคู่พร้อมสวิงอาร์ม

ระบบเบรก

หน้า : ดิสก์

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : 140/75R17 67V

หลัง : 200/55R17 78V

 

Softail Fat Boy

16-hd-fat-boy-7-large@x2

16-hd-fat-boy-10-large@x2

16-hd-fat-boy-8-large@x2

16-hd-fat-boy-13-large@x2

16-hd-fat-boy-16-large@x2

เครื่องยนต์
 แบบ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ V-twin
 ปริมาตรกระบอกสูบ  1690 cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  9.6:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  111.1 * 98.4 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบคลัทช์  แบบเปีกยหลายแผ่นซ้อนกัน
 ระบบเกียร์  6 สปีด
ระบบสตาร์ท  สตาร์ทมือ
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  18.9 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง  3.3
กว้าง*ยาว*สูง  690 * 2396 * 1135 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม  323 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช้คหน้าแบบเทเลสโคปิค

หลัง : โช้คอัพคู่พร้อมสวิงอาร์ม

ระบบเบรก

หน้า : ดิสก์

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : 140/75R17 67V

หลัง : 200/55R17 78V

 

Dyna Switchback

16-hd-switchback-1-large@x2

16-hd-switchback-3-large@x2
16-hd-switchback-4-large@x2

16-hd-switchback-8-large@x2

16-hd-switchback-7-large@x2

16-hd-switchback-5-large@x2-1

16-hd-switchback-11-large@x2-1

เครื่องยนต์
 แบบ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ V-twin
 ปริมาตรกระบอกสูบ  1690 cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  9.6:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  111.1 * 98.4 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบคลัทช์  แบบเปีกยหลายแผ่นซ้อนกัน
 ระบบเกียร์  6 สปีด
ระบบสตาร์ท  สตาร์ทมือ
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  17.8 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง  2.8
กว้าง*ยาว*สูง  695 * 2360 * 1595 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม  333 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช้คหน้าแบบเทเลสโคปิค

หลัง : โช้คอัพคู่พร้อมสวิงอาร์ม

ระบบเบรก

หน้า : ดิสก์

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : 130/70B18 63H

หลัง : 160/70B17 73H

 

Dyna Fat Bob

16-hd-fat-bob-1-large@x2

16-hd-fat-bob-7-large@x2

16-hd-fat-bob-14-large@x2

16-hd-fat-bob-15-large@x2

16-hd-fat-bob-17-large@x2

เครื่องยนต์
 แบบ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ V-twin
 ปริมาตรกระบอกสูบ  1690 cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  9.2:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  111.1 * 98.4 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบคลัทช์  แบบเปีกยหลายแผ่นซ้อนกัน
 ระบบเกียร์  6 สปีด
ระบบสตาร์ท  สตาร์ทมือ
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  18.9 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง  –
กว้าง*ยาว*สูง  690 * 2400 * 1620 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม  321 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช้คหน้าแบบเทเลสโคปิค

หลัง : โช้คอัพคู่พร้อมสวิงอาร์ม

ระบบเบรก

หน้า : ดิสก์คู่

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : 130/90B16 67H

หลัง : 180/70B16 77H

 

Dyna Low Rider

16-hd-low-rider-2-large@x2

16-hd-low-rider-5-large@x2

16-hd-low-rider-9-large@x2

16-hd-low-rider-7-large@x2

16-hd-low-rider-8-large@x2

16-hd-low-rider-6-large@x2

เครื่องยนต์
 แบบ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ V-twin
 ปริมาตรกระบอกสูบ  2345 cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  9.6:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  98.4 * 111.1 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบคลัทช์  แบบเปีกยหลายแผ่นซ้อนกัน
 ระบบเกียร์  6 สปีด
ระบบสตาร์ท  สตาร์ทมือ
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  17.8 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง  –
กว้าง*ยาว*สูง  680 * 2345 * 1630 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม  311 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช้คหน้าแบบเทเลสโคปิค

หลัง : โช้คอัพคู่พร้อมสวิงอาร์ม

ระบบเบรก

หน้า : ดิสก์

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : 100/90B19 57H

หลัง : 160/70B17 73V

 

Dyna Street Bob

16-hd-street-bob-1-large@x2

16-hd-street-bob-8-large@x2

16-hd-street-bob-9-large@x2

16-hd-street-bob-12-large@x2

16-hd-street-bob-13-large@x2

เครื่องยนต์
 แบบ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ V-twin
 ปริมาตรกระบอกสูบ  1690 cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  9.6:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  98.4 * 111.1 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบคลัทช์  แบบเปีกยหลายแผ่นซ้อนกัน
 ระบบเกียร์  6 สปีด
ระบบสตาร์ท  สตาร์ทมือ
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  17.8 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง  2.8
กว้าง*ยาว*สูง  680 * 2395 * 1630 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม  304 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช้คหน้าแบบเทเลสโคปิค

หลัง : โช้คอัพคู่พร้อมสวิงอาร์ม

ระบบเบรก

หน้า : ดิสก์

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : 100/90-19 57H

หลัง : 160/70-17 73V

 

เอ.พี.ฮอนด้า ทุ่ม 600 ล้าน เนรมิตศูนย์ Honda Safety Riding Park ที่เชียงใหม่และภูเก็ตรองรับไลฟ์สไตล์การขับขี่คนรุ่นใหม่ สร้างวัฒนธรรมการขับขี่ที่สนุกและปลอดภัย

มุ่งหน้าสู่เส้นทางความปลอดภัยอย่างไม่หยุดยั้ง เอ.พี.ฮอนด้า ทุ่ม 600 ล้าน เนรมิตศูนย์ Honda Safety Riding Park ที่เชียงใหม่และภูเก็ตรองรับไลฟ์สไตล์การขับขี่คนรุ่นใหม่ สร้างวัฒนธรรมการขับขี่ที่สนุกและปลอดภัย เอ.พี.ฮอนด้า ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย สร้างปรากฎการณ์ครั้งสำคัญด้วยการประกาศเปิดตัวศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยแห่งใหม่ภายใต้ชื่อ Honda Safety Riding Park ที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต ทันสมัยและมีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ เพียบพร้อมด้วยสนามฝึกสอนทั้งทางเรียบและทางฝุ่นรองรับการขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ทุกรูปแบบวางเป้าหมายช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ที่ดี มุ่งหน้าสู่เส้นทางความปลอดภัยอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อสังคมไทย
75264

75263

75262

75272

75269

75265

75266

75271

75270

75268

75267

 

มร. โยอิจิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด เปิดเผยว่า “ในฐานะผู้นำวงการรถจักรยานยนต์ไทย เอ.พี. ฮอนด้า ตระหนักดีถึงความสำคัญของการป้องกันการเกิดอุบัติภัยทางถนน เราจึงริเริ่มโครงการฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัยมาตั้งแต่ปี 2532 โดยโครงการนี้ประกอบด้วย 3 แกนหลักได้แก่ การใช้ทักษะความรู้ผ่านศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย การสร้างจิตสำนึกให้เกิดการปฎิบัติจริงผ่านแคมเปญต่างๆอาทิแคมเปญ Zero Accident และการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อลดอุบัติเหตุ”

“เครื่องมือสำคัญที่สุดที่ทำให้เราก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในด้านขับขี่ปลอดภัยของเมืองไทย ก็คือการสร้างสรรค์ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยที่มีมาตรฐานสูงจนได้รับรองจากกรมการขนส่งทางบกให้เป็นโรงเรียนสอนขับขี่เอกชนรายแรกที่สามารถจัดสอบใบขับขี่ได้ ทั้งนี้ ในปี 2537 เอ.พี. ฮอนด้า ได้เปิดตัวศูนย์ขับขี่ปลอดภัยแห่งแรกในอาเซียนที่จังหวัดสมุทรปราการก่อนจะเปิดแห่งที่สองในปี 2552 ที่กรุงเทพฯ ทั้งสองแห่งมีความทันสมัยสามารถรองรับหลักสูตรต่างๆได้อย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ เรายังได้ร่วมกับร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในพื้นที่ต่างๆ เปิดศูนย์ฝึกฯในรูปแบบเดียวกันนี้อีกถึง 10 แห่งทั่วประเทศ พร้อมกับสนับสนุนการสร้างศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัยอีก 12 แห่ง เพื่อให้การเผยแพร่ความรู้เป็นไปอย่างกว้างขวางและทั่วถึง”

“ปัจจุบันนี้ สังคมการขับขี่ของไทยได้เปลี่ยนแปลงจากยุคของการขับขี่เพื่อสัญจร สู่ยุคของการขับขี่ในเชิงไลฟ์สไตล์ที่ผู้ขับขี่มองหาความสนุกท้าทายจากการขับขี่มากขึ้น เอ.พี. ฮอนด้า จึงได้สร้างศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย Honda Safety Riding Park ที่จังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ต ด้วยเงินลงทุนกว่า 600 ล้านบาท เพื่อยกระดับให้ศูนย์ฝึกฯทั้งสองแห่งนี้มีความสมบูรณ์แบบที่สุดในเมืองไทยและมีขนาดใหญ่ที่สุดในอาคเนย์ ครบครันด้วยหลักสูตรและสนามฝึกที่รองรับทุกรูปแบบการขับขี่ทั้งทางเรียบและทางฝุ่น สอนโดยครูฝึกฯที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพร้อมนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ขับขี่ควบคู่ไปกับความปลอดภัย สถานที่ถูกออกแบบให้ทันสมัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันพร้อมรองรับการเป็น Community Hub ของวันนี้”

เป้าหมายที่สำคัญที่สุดของ เอ.พี. ฮอนด้า ในการเปิด Honda Safety Riding Park คือความพยายามในการลดสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนน ควบคู่ไปกับการสร้างวัฒนธรรมการขับขี่ที่ดี และเราจะมุ่งหน้าสู่เส้นทางความปลอดภัยอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อคนไทยทุกคน”

สำหรับศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย Honda Safety Riding Park ได้รับการออกแบบให้เป็นศูนณ์ฝึกฯที่มีขนาดใหญ่สามารถรองรับการฝึกสอนได้ทั้งทางเรียบและทางฝุ่น โดย Honda Safety Riding Park จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ด มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 18 ไร่ มีจุดเด่นอยู่ที่ Dirt Station ที่สมบูรณ์แบบ ด้วยระยะทางรอบ Dirt Track ถึง 600 เมตร ในขณะที่ Honda Safety Riding Park จังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ที่อำเภอกลาง มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 22 ไร่ มีจุดเด่นอยู่ที่สนามทางเรียบขนาดใหญ่ และทางตรงที่ยาวถึง 300 เมตรทำให้เรียนขับขี่ทางเรียบได้อย่างเต็มสมรรถนะ

ตัวอาคารของ Honda Safety Riding Park ทั้งสองแห่งได้รับการออกแบบให้ประหยัดพลังงานและลดการใช้ไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศโดยใช้ระบบถ่ายเทอากาศเข้ามาทดแทน ห้องฝึกอบรมติดตั้งกระจกใสขนาดใหญ่เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นบรรยากาศจริงของสนามขณะเรียนภาคทฤษฎีทำให้เข้าใจการสอนได้ดียิ่งขึ้น ภายนอกอาคารถูกออกแบบให้เรียบง่ายด้วยรูปทรงเรขาคณิตโดยใช้วัสดุโลหะสื่อสื่อถึงความเป็นยานยนต์และนวัตกรรมแห่งอนาคต