Skip to content
Benelli Riding Spirit พัทยา

      จากคำกล่าวที่ว่า ยิ่งได้เรียนรู้ ยิ่งฝึกฝน ก็จะเพิ่มความชำนาญ ดังนั้นทาง บริษัทเบเนลลี่   คีเวย์(ประเทศไทย)จำกัด ร่วมกับ บริษัทซุปเปอร์ไบค์พัทยาจำกัด(เบเนลลี่พัทยา)จึงไม่รอช้าจัดหลักสูตร อบรมขับขี่ปลอดภัยเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องสร้างจิตสำนึกในการขับขีรถจักรยานยนต์เพื่อลด อุบัติเหตุบนท้องถนนและนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งครั้งนี้มีสมาชิกหน้าใหม่ๆให้ความสนใจเข้า ร่วมฝึกอบรมพร้อมด้วยสมาชิกที่เคยผ่านการฝึกอบรมเข้ามาร่วมฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนทักษะ โดยใช้พื้นที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยมิตรยนต์พัทยา ซึ่งมีทั้งห้องฝึกอบรม,สนามทดสอบขับขี่และอุปกรณ์การสอนที่ได้มาตรฐานจากกรมการขนส่งทางบก ช่วงแรกทางวิทยากรจากทางเบเนลลี่ให้ความรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อที่ให้ผู้เข้าอบรมได้รู้และเข้าใจกับการขับขี่รถอย่างปลอดภัยนั้นมีความสำคัญอย่างไรและเป็นการทบทวนสำหรับผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมมาแล้วให้ลองขับกันแบบสบายๆเพื่อให้คุ้นเคยกับรถและได้เพิ่มให้ยากขึ้นโดยปรับโค้งให้แคบลงเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะให้กับผู้เข้าฝึกอบรมพร้อมกับแนะนำการใช้เกียร์และเบรคในขณะที่ถนนเปียกลื่นเพื่อให้ผู้ขับขี่นำไปใช้กับสภาพอากาศบ้านเราในช่วงนี้และสุดท้ายก็มาสรุปผลการฝึกอบรมในครั้งนี้พร้อมกับให้คติเตือนใจในการขับขี่คือ “ไม่ชัวร์อย่าไป ไม่มั่นใจอย่าฝืน”

ทางเบเนลลี่จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่ไหน เมื่อไหร่ติดตามได้ที่         www.instagram.com/benellithailand www.facebook.com/BenelliTH และ www.benelli-thailand.co.th

IMG_5655

IMG_5670

IMG_5688

IMG_5833

IMG_5925