Super low

เครื่องยนต์
 แบบ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ 2 สูบ พาราเรลทวิน
 ปริมาตรกระบอกสูบ  883 cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  9.01:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  96.8 * 76.2 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบคลัทช์  แบบเปีกยหลายแผ่นซ้อนกัน
 ระบบเกียร์  6 สปีด
ระบบสตาร์ท  สตาร์ทมือ/สตาร์ทเท้า
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  17 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง  –
กว้าง*ยาว*สูง  705 * 2215 * 1500 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม  258 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช้คหน้าแบบเทเลสโคปิก

หลัง : โช้คอัพคู่พร้อมสวิงอาร์ม

ระบบเบรก

หน้า : ดิสก์

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : 100/70 ZR-18 59W

หลัง : 150/60 ZR-17 66W

 

Street 750

 

เครื่องยนต์
 แบบ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ V-twin
 ปริมาตรกระบอกสูบ  749 cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  11.0:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  85 * 66 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบคลัทช์  แบบเปีกยหลายแผ่นซ้อนกัน
 ระบบเกียร์  6 สปีด
ระบบสตาร์ท  สตาร์ทมือ
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  13.1 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง  –
กว้าง*ยาว*สูง  710 * 2225 * 1130 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม  224 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช้คหน้าแบบเทเลสโคปิค

หลัง : โช้คอัพคู่พร้อมสวิงอาร์ม

ระบบเบรก

หน้า : ดิสก์

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : 100/80 R17

หลัง : 140/75 R15

Thruxton 1200R

ThruxtonThruxtonRRidingShot001LOWCROPPED

958

ThruxtonR_Riding_Shot005

เครื่องยนต์
 แบบ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ 2 สูบ พาราเรลทวิน
 ปริมาตรกระบอกสูบ  1200 cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  11.0:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  97.6 * 80 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบคลัทช์  แบบเปียกหลายแผ่นซ้อนกัน
 ระบบเกียร์  6 สปีด
ระบบสตาร์ท  สตาร์ทมือ/สตาร์ทเท้า
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  14.5 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง  –
กว้าง*ยาว*สูง  785 * 2115 * 1130 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม  203 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช้คหน้าแบบเทเลสโคปิค

หลัง : โช้คอัพคู่พร้อมสวิงอาร์ม

ระบบเบรก

หน้า : ดิสก์คู่

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : 120/70 ZR 17

หลัง : 160/60 ZR 17

 

Bonneville T100

90c079679f883fcbd489c5796b7386df

3825cdca5bb7b28dd96039167a91c6b8

6fc4bfe30a08515a3ef41e0f9eeb1568

เครื่องยนต์
 แบบ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ 2 สูบ พาราเรลทวิน
 ปริมาตรกระบอกสูบ  865 cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  10.0:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  90.0 * 68 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบคลัทช์  แบบเปียกหลายแผ่นซ้อนกัน
 ระบบเกียร์  5 สปีด
ระบบสตาร์ท  สตาร์ทมือ
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  4.5 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง  –
กว้าง*ยาว*สูง  840 * 2230 * 1100 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม  225 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช้คหน้าแบบเทเลสโคปิค

หลัง : โช้คอัพคู่พร้อมสวิงอาร์ม

ระบบเบรก

หน้า : ดิสก์

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : 100/90 R19

หลัง : 130/80 R17

 

Bonneville T120

Bonneville_T120_Black_Riding_Shot002

BonnevilleT120T120BlackRidingShot009

BonnevilleT120T120BlackRidingShot010CROPPED

Farnborough_T120_T120B_Lifestyle_0101

เครื่องยนต์
 แบบ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ 2 สูบ พาราเรลทวิน
 ปริมาตรกระบอกสูบ  1200 cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  10.0:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  97.6 * 80 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบคลัทช์  แบบเปียกหลายแผ่นซ้อนกัน
 ระบบเกียร์  6 สปีด
ระบบสตาร์ท  สตาร์ทมือ/สตาร์ทเท้า
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  15 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง  –
กว้าง*ยาว*สูง  785 * 2115 * 1130 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม  224 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช้คหน้าแบบเทเลสโคปิค

หลัง : โช้คอัพคู่พร้อมสวิงอาร์ม

ระบบเบรก

หน้า : ดิสก์คู่

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : 100/90-18

หลัง : 150/70 R17

 

STREET TWIN

Street_Twin_Riding_Shot_007

Millbrook_StreetTwin_Single_0465_LOW

Street_Twin_Riding_Shot_002

Street_Twin_Riding_Shot_005

เครื่องยนต์
 แบบ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ 2 สูบ พาราเรลทวิน
 ปริมาตรกระบอกสูบ  900 cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  10.55:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  84.6 * 80  mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบคลัทช์  แบบเปียกหลายแผ่นซ้อนกัน
 ระบบเกียร์  5 สปีด
ระบบสตาร์ท  สตาร์ทมือ/สตาร์ทเท้า
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  12.0 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง  –
กว้าง*ยาว*สูง  785 * 1415 * 1114 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม 198 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช้คหน้าแบบเทเลสโคปิค

หลัง : โช้คอัพคู่พร้อมสวิงอาร์ม

ระบบเบรก

หน้า : ดิสก์คู่

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : 100/90-18

หลัง : 150/70 R17

 

800 XCa

27-Tiger-XCA-Gallery-3-1

27-Tiger-XCA-Gallery-5

27-Tiger-XCA-Gallery-4

เครื่องยนต์
 แบบ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ 3 สูบ
 ปริมาตรกระบอกสูบ  800 cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  11.3:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  74.1 * 61.9 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบคลัทช์  แบบเปีกยหลายแผ่นซ้อนกัน
 ระบบเกียร์  6 สปีด
ระบบสตาร์ท  สตาร์ทมือ/สตาร์ทเท้า
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  19.0 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง  –
กว้าง*ยาว*สูง  795 * 1955 * 1350 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม 203 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช้คหน้าแบบอัพไซส์ดาว

หลัง : โช้คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้

ระบบเบรก

หน้า : ดิสก์คู่

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : 90/90-21

หลัง : 150/70 R17

 

800 XR

27-Tiger-XCX-Gallery-3

27-Tiger-XCX-Gallery-2

27-Tiger-XCX-15-Gallery-1

เครื่องยนต์
 แบบ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ 3 สูบ
 ปริมาตรกระบอกสูบ  800 cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  11.3:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  74.1 * 61.9 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบคลัทช์  แบบเปียกหลายแผ่นซ้อนกัน
 ระบบเกียร์  6 สปีด
ระบบสตาร์ท  สตาร์ทมือ/สตาร์ทเท้า
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  19.0 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง  –
กว้าง*ยาว*สูง  795 * 1955 * 1350 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม 188 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช้คหน้าแบบอัพไซส์ดาว

หลัง : โช้คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้

ระบบเบรก

หน้า : ดิสก์คู่

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : 90/90-21

หลัง : 150/70 R17

 

800 XC

27-Triumph-Tiger-XC-Gallery-4

27-Triumph-Tiger-XC-Gallery-1

27-Tiger-XC-13-crop

27-Triumph-Tiger-XC-Gallery-2

เครื่องยนต์
 แบบ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ 3 สูบ
 ปริมาตรกระบอกสูบ  800 cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  11.3:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  74.1 * 61.9 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบคลัทช์  แบบเปียกหลายแผ่นซ้อนกัน
 ระบบเกียร์  6 สปีด
ระบบสตาร์ท  สตาร์ทมือ/สตาร์ทเท้า
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  19.0 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง  –
กว้าง*ยาว*สูง  795 * 1955 * 1350 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม 188 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช้คหน้าแบบอัพไซส์ดาว

หลัง : โช้คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้

ระบบเบรก

หน้า : ดิสก์คู่

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : 90/90-21

หลัง : 150/70 R17

 

800 XRt

27-Tiger-XRt-15-lifestyle-1

27-Tiger-XRt-15-Gallery-4

27-Tiger-XRt-15-38

27-Tiger-XRt-15-31

เครื่องยนต์
 แบบ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ 3 สูบ
 ปริมาตรกระบอกสูบ  800 cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  11.3:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  74.1 * 61.9 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบคลัทช์  แบบเปียกหลายแผ่นซ้อนกัน
 ระบบเกียร์  6 สปีด
ระบบสตาร์ท  สตาร์ทมือ/สตาร์ทเท้า
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  19.0 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง  –
กว้าง*ยาว*สูง  795 * 1955 * 1350 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม 188 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช้คหน้าแบบอัพไซส์ดาว

หลัง : โช้คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้

ระบบเบรก

หน้า : ดิสก์คู่

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : 100/90 19

หลัง : 150/70 R19

 

800 XRx

27-Tiger-XRX-Gallery-1

27-Tiger-XRX-Gallery-4

27-Tiger-XRX-Gallery-5

เครื่องยนต์
 แบบ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ 3 สูบ
 ปริมาตรกระบอกสูบ  800 cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  11.3:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  74.1 * 61.9 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบคลัทช์  แบบเปียกหลายแผ่นซ้อนกัน
 ระบบเกียร์  6 สปีด
ระบบสตาร์ท  สตาร์ทมือ/สตาร์ทเท้า
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  19.0 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง  –
กว้าง*ยาว*สูง  795 * 1955 * 1350 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม 188 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช้คหน้าแบบอัพไซส์ดาว

หลัง : โช้คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้

ระบบเบรก

หน้า : ดิสก์คู่

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : 100/90-19

หลัง : 150/70 R17

 

TIGER 800 XR

27-Tiger-XR-15-Gallery-3

27-Triumph-XR-Gallery-1

27-Triumph-XR-Gallery-2

27-Tiger-XR-15-29

เครื่องยนต์
 แบบ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ 3 สูบ
 ปริมาตรกระบอกสูบ  800 cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  11.3:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  74.1 * 61.9 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบคลัทช์  แบบเปียกหลายแผ่นซ้อนกัน
 ระบบเกียร์  6 สปีด
ระบบสตาร์ท  สตาร์ทมือ/สตาร์ทเท้า
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  19.0 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง  –
กว้าง*ยาว*สูง  795 * 1955 * 1350 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม 188 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช้คหน้าแบบอัพไซส์ดาว

หลัง : โช้คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้

ระบบเบรก

หน้า : ดิสก์คู่

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : อลูมิเนียมผสมหล่อขึ้นรูป 10 ซี่ 19 * 2.5 นิ้ว

หลัง : อลูมิเนียมผสมหล่อขึ้นรูป 10 ซี่ 17 * 4.25 นิ้ว