Skip to content
[HD] Riding Magazine#213 : Test on Track – kawasaki Ninja 250 & Z 250

อย่ามัวสองจิตสองใจ ลองดูให้รู้กันไปชอบแนวไหนจะได้อะไรบ้าง เขมและกอล์ฟ สองนักทดสอบไรดิ้ง จะมาเฉให้คุณรู้ถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้เรือนร่างสปอร์ตของ Ninja250 และเนคเกตตัวกลั่น Z250