Skip to content
ไทยฮอนด้า ร่วมส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในงานนิทรรศการครบรอบ 20 ปี กับ กปถ. กรมการขนส่งทางบก

ไทยฮอนด้า ผู้นำด้านการขับขี่ปลอดภัยของเมืองไทย

ไทยฮอนด้า ผู้นำด้านการขับขี่ปลอดภัยของเมืองไทย นำโดย ดร. อารักษ์ พรประภา ประธานบริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนากรอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และเผยแพร่ความรู้ผ่านนิทรรศการ 20 ปี กับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก” ชวนประชาชนเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน พลังขับเคลื่อนสู่ถนนปลอดภัยทั่วไทยอย่างยั่งยืน Driven sustainable road safety across Thailand ณ ศูนย์การค้าสามย่าน มิตรทาวน์ ชั้น 1 เมื่อเร็วๆ นี้
โดยภายในงาน ได้มีการจัดบูธนิทรรศการ กิจกรรมต่างๆ รวมถึงงานสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยทางไทยฮอนด้าได้นำเครื่อง Honda APT : Accident Prediction Training โปรแกรมสำหรับฝึกทักษะในการคาดการณ์ล่วงหน้าและอุบัติเหตุ และเครื่อง Riding Trainer เครื่องจำลองการขับขี่จริงบนท้องถนน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยบนท้องถนน และความมุ่งมั่นในการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทยให้น้อยลงมากที่สุด ผ่านการให้ความรู้ทักษะการขับขี่ที่ถูกต้อง เป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชน อันเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายหลักของประเทศไทยที่ให้มีอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนต่ำกว่า 12 คนต่อประชากร 1 แสนคน ในปี พ.ศ. 2570 ตามแผนแม่บทด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศต่อไป
ติดตามกิจกรรมต่างๆ ของฮอนด้าขับขี่ปลอดภัย ได้ที่
เฟซบุ๊ก : facebook.com/HondaSafetyThailand
เว็บไซต์ : hondasafety.thaihonda.co.th
และฝึกคาดการณ์อุบัติเหตุ ช่วยการตัดสินใจอย่างแม่นยำขณะใช้รถใช้ถนนได้ที่ : hondasafetyAPT.com
#HondaSafetyThailand #รถจักรยานยนต์ฮอนด้า #Honda #HondaMotorcycle