Skip to content
กลุ่มสมาชิกเบเนลลี่และชาวสองล้อในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับศูนย์เบเนลลี่

เชียงใหม่และ ปตท.OR จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ แบ่งปันความสุข ช่วยน้องบนภู ช่วยครูบนดอย  ณ.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง” มอบผ้าห่มจำนวน400ผืนและสิ่งของเครื่องใช้พร้อมอาหารแห้ง