Skip to content
BMW เชิญสื่อมวลชนเช้าชมสายการประกอบมอเตอร์ไซค์ที่ จังหวัดระยอง

BMW GROUP MANUFACTURING THAILAND (บีเอ็มดับเบิ้ลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย)สุดเอ็กซ์คูลซีฟ BMW เชิญสื่อมวลชนเช้าชมสายการประกอบมอเตอร์ไซค์ที่ จังหวัดระยอง บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดระยอง กับมาตรฐานการประกอบรถยนต์ และมอเตอร์ไซค์ BMW ที่จำหน่ายในประเทศไทย และต่างประเทศ

 

บีเอ็มดับเบิ้ลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย เปิดตัวโรงงานในปี 2000 จนมาถึงปัจจุบันนี้ก็ 20 ปี พอดี เริ่มการประกอบมอเตอร์ไซค์บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด รุ่นแรก เมื่อปี 2014 เป็นเครื่องสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ที่มีต่อตลาดในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะตลาดประเทศไทย ว่าเป็นตลาดที่สามารถเติบโตได้อย่างมาก มีฐานการผลิตที่แข็งแกร่ง และพนักงานผู้เชี่ยวชาญในด้านยนตรกรรม ทำให้ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการประกอบยนตรกรรมของบีเอ็มดับเบิลยูในภูมิภาคอาเซียน ส่งออกทั้งในประเทศจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และอินเดีย

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย สามารถประกอบรถยนต์รุ่นต่างๆ ทั้งหมด 16 รุ่น ได้แก่ บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ 3, บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ 3 Gran Turismo, บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ 5, บีเอ็มดับเบิลยู ซีรีส์ 7, บีเอ็มดับเบิลยู X1, บีเอ็มดับเบิลยู X3, และ บีเอ็มดับเบิลยู X5} สำหรับ บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ที่ดูแลในส่วนของการประกอบมอเตอร์ไซค์ ได้แก่  บีเอ็มดับเบิลยู F750 GS ,บีเอ็มดับเบิลยู F 850 GS ,บีเอ็มดับเบิลยู F 850 GS Adventure,บีเอ็มดับเบิลยู F 900 R.บีเอ็มดับเบิลยู F 900 XR,บีเอ็มดับเบิลยู R 1250 GS,บีเอ็มดับเบิลยู R 1250 GS Adventure,บีเอ็มดับเบิลยู S 1000 R,บีเอ็มดับเบิลยู S 1000 RR

นอกจากนี้ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทยยังขยายสายการประกอบรถยนต์ปลั๊กอิน ไฮบริด 5 รุ่นในประเทศไทย ได้แก่ บีเอ็มดับเบิลยู 330e  บีเอ็มดับเบิลยู 530e บีเอ็มดับเบิลยู X3 xDrive30e บีเอ็มดับเบิลยู X5 xDrive45e และบีเอ็มดับเบิลยู 745Le xDrive ในด้านของศักยภาพการผลิตมอเตอร์ไซค์ โรงงานแห่งนี้สามารถประกอบรถได้มากถึง 45 คัน โดยมีกำลังการผลิตต่อปีอยู่ที่ 15,000 คัน/ปี ชิ้นส่วนทุกอย่างถูกนำเข้าสู่ไลน์ผลิตที่ใช้ความเชี่ยวชาญของช่างในละสถานี ที่มีทั้ง 14 สถานี เริ่มตั้งแต่การประกอบเครื่องเข้ากับเฟรม ระบบสายไฟ ป้อนข้อมูลซอฟแวร์ระบบอีเล็กทรอนิกส์ โช้คอัพ สวิงอาร์ม วงล้อ เบรก ฯลฯ สุดท้ายคือเข้าในห้องเทสต์ เครื่องยนต์ ระบบไฟ เบรก เกียร์ ช่วงล่าง เพื่อความสมบูรณ์ที่สุดก่อนออกมาเช็คความเรียบร้อยของการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ อีกครั้ง ก่อนที่จะแพคกิ้งนำส่งไปยังต่างประเทศ ซึ่งในไลน์การประกอบจะใช้เวลาสถานีละ 13 นาที

สำหรับ โรงงานบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย ยังมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการขยายกระบวนการประกอบภายในโรงงานและเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็มีส่วนต่อการสร้างงานและส่งเสริมเศรษฐกิจประเทศไทยจากการจัดซื้อชิ้นส่วนยานยนต์จากประเทศไทยในแต่ละปีเป็นจำนวนมากเพื่อป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตในประเทศและเพื่อส่งออก คิดเป็นมูลค่ากว่า 4 พันล้านบาทต่อปี ซึ่งบีเอ็มดับเบิลยูได้จัดตั้งสำนักงานจัดหาชิ้นส่วนยานยนต์ขึ้นในประเทศไทยด้วย เพื่อจัดหาชิ้นส่วนยานยนต์จากซัพพลายเออร์ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับเครือข่ายการผลิตของบีเอ็มดับเบิลยู 31 แห่ง ใน 15 ประเทศทั่วโลก