Skip to content
Review Suzuki KATANA 2019 ซามูไร สายพันธุ์ดิบ

การกลับมาอีกครั้งของตำนาน KATANA จากการเริ่มผลิตตั้งแต่ ค.ศ. 1981 ได้รับแรงบันดาลใจการออกแบบมาจาก ดาบ KATANA อันเลื่องชื่อของประเทศญี่ปุ่น ที่กุมหัวใจของนักบิดมาแล้วทั่วโลก และยังได้เปลี่ยนนิยามของการขับขี่ และเป็นผู้ที่นำเทรนด์ใหม่ของรถจักรยานยนต์ในยุคนั้น ทำให้ KATANA ยังมีอิทธิพลในการออกแบบรถจักรยานยนต์มาถึงทุกวันนี้แสดงเพิ่มเติม