Skip to content
“ยามาฮ่าอาสาทำดีพี่ช่วยน้อง” ฉลองครบรอบ 64 ปี

มร. ชิเงโอะ ฮายาคาวะ ประธานกรรมการบริหาร และนายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมในพิธีเปิดโครงการ ”ยามาฮ่าอาสาทำดีพี่ช่วยน้อง” เพื่อตอบแทนสังคมในวาระครบรอบ 64 ปี การก่อตั้งแบรนด์ “ยามาฮ่า” ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันของอาสาสมัครจากไทยยามาฮ่ามอเตอร์ กลุ่มบริษัทในเครือ และสื่อมวลชน เพื่อบูรณะโรงเรียนคลองกันยาซึ่งเป็นโรงเรียนในชุมชนซึ่งมีพื้นที่ใกล้เคียงกับบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด โดยทำการซ่อมแซมและทาสีใหม่ให้กับเครื่องเล่นต่างๆ บริเวณสนามเด็กเล่น และทาสีอาคารเรียนเพื่อให้ครูและนักเรียนมีสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนที่ดี พร้อมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท เพื่อให้โรงเรียนได้นำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา โดยยามาฮ่าพร้อมที่จะดำเนินโครงการ “ยามาฮ่าอาสาทำดีพี่ช่วยน้อง” นี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียนที่ยังขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งเป็นพันธกิจสำคัญในการเสริมสร้างแบรนด์ยามาฮ่าที่พร้อมสร้างประโยชน์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงเรียนคลองกันยา เมื่อเร็วๆ นี้