Skip to content
ยามาฮ่าเสริมสร้างทักษะวิชาช่างซ่อม จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชารถจักรยานยนต์ ระดับประเทศ

ยามาฮ่าเสริมสร้างทักษะวิชาช่างซ่อม จัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชารถจักรยานยนต์ ระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯนายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับ ดร.อดิศร สินประสงค์ นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชน ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยนักศึกษาวิทยาลัย และอาชีวศึกษาจาก …. สถาบัน ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชารถจักรยานยนต์ ระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการแข่งขันในครั้งนี้ยามาฮ่าได้ร่วมมือกับสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาชีพ ให้มีมาตราฐานและศักยภาพที่สูงยิ่งขึ้น

โดยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขารถจักรยานยนต์ รอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้มีขึ้น ณ สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (YRA) บางนา-ตราด กม. 21 เมื่อเร็วๆ นี้