Skip to content
ยามาฮ่าร่วมเสริมสร้างวินัยจราจรผ่านโครงการ Safe Ride Save Life มอบหมวกนิรภัย 100 ใบ

ยามาฮ่าร่วมเสริมสร้างวินัยจราจรผ่านโครงการ Safe Ride Save Life มอบหมวกนิรภัย 100 ใบ ให้สถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่ พร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่ธรรมชาติ นางวารุณี เตชะบุญประทาน ผู้จัดการส่วนบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด พร้อมด้วยร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและสมาชิกยามาฮ่าคลับในเขตภาคใต้ กว่า 200 คน ร่วมมอบหมวกนิรภัย จำนวน 100 ใบ ให้กับสถานีตำรวจภูธรเมืองกระบี่ โดยมี พันตำรวจตรีสุทิวัส อุ่นเลี้ยม สารวัตรจราจร สภ.เมืองกระบี่ เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นสาธารณเประโยชน์ให้ประชาชนชาวไทยในการเสริมสร้างวินัยการขับขี่ที่ปลอดภัย และรณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ ภายใต้โครงการ Safe Ride Save Life พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกับปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่ธรรมชาติเพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์สัตว์น้ำและท้องทะเลไทย โดยการมอบหมวกนิรภัยและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้มีขึ้น ณ ลานปูดำ จ.กระบี่ เมื่อเร็วๆ นี้