Skip to content
ยามาฮ่ารับรางวัลเกียรติคุณผู้สนับสนุนโครงการ “แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด”

นายพงศธร เอื้อมงคลชัย รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย นางสรวงสุดา มนัสบุญเพิ่มพูล ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายสื่อสารการตลาดกลุ่มรถออโตเมติก และตราสินค้า บริหารลูกค้าสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ และสื่อดิจิทัล บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เข้ารับรางวัลเกียรติคุณในการสนับสนุนโครงการ “แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด” จาก ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย พร้อมถ่ายภาพร่วมกับตัวแทนแพทย์ในดวงใจที่ได้รับรางวัล โดย พ.ท.นพ.ภาคย์ โลหารชุน  ก็เป็นหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลในปีนี้สำหรับโครงการ “แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด” จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แก่แพทย์ผู้อุทิศตนในการรักษาให้กับประชาชน โดยเปิดให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมโหวตเพื่อมอบรางวัลแก่แพทย์ที่ได้รับการโหวตสูงสุดจากคนไทยทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยครั้งนี้ มีประชาชนร่วมโหวตเข้ามาเกือบ 70,000 คน

โดยงานมอบรางวัลเกียรติคุณผู้สนับสนุนโครงการ “แพทย์ในดวงใจ 77 จังหวัด” ในครั้งนี้มีขึ้น ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อเร็วๆ นี้