กรมการขนส่งทางบก เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์และปฏิบัติตาม กฎจราจร สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม

กรมการขนส่งทางบก เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์และปฏิบัติตาม กฎจราจร สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายสร้างความปลอดภัยทางถนน เสวนาภายใต้แนวคิด จักรยานยนต์ปลอดภัย Smart Ride – Safe Lives พร้อมเดินหน้าโครงการ DLT Helmet Area กำหนดพื้นที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อน มุ่งลดอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศอย่างยั่งยืน วันนี้ (5 กรกฎาคม 2561) เวลา 10.00 น. ณ ห้องโถงอาคาร 1 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว พร้อมร่วมเสวนาสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประเทศ เรื่อง “จักรยานยนต์ปลอดภัย Smart Ride – Safe Lives” โดยมี พ.ต.อ.เอกราช ลิ้มสังกาศ รองผู้บังคับการตำรวจทางหลวง และนายอารักษ์ พรประภา ผู้อำนวยการศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นและแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจร นำสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการลดความสูญเสีย ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของประเทศ สอดคล้องตามนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศและกระทรวงคมนาคม

.

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกตระหนักและมุ่งดำเนินทุกโครงการ
เพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นยานพาหนะที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด กรมการขนส่งทางบกจึงริเริ่มโครงการความร่วมมือรณรงค์ เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก ปรับเปลี่ยนทัศนคติ จนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และคนทั่วไปให้มีความตื่นตัวเกี่ยวกับอันตรายจากการใช้รถใช้ถนน พร้อมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการที่เหมาะสมในการขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันอันจะนำมาซึ่งชีวิตที่มีความปลอดภัยมากขึ้น จนเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยผนึกกำลังหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของประเทศภายใต้แนวคิดการดำเนินการแบบประชารัฐ เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ผ่านกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์โดย จัดทำสกู๊ปรณรงค์ลดอุบัติเหตุ จำนวน 22 ตอน เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ และนำไปเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดีย, จัดทำเพลงและมิวสิควิดีโอ, จัดกิจกรรมประกวดคลิปส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนระดับอุดมศึกษา ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท, จัดกิจกรรมเชิงรุกรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในมหาวิทยาลัย 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยจันทรเกษม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย และจัดกิจกรรมสานพลังประชารัฐในการในการขับขี่ ณ ศูนย์การค้าเมกะ บางนา  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ โดยกำหนดให้พื้นที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย “DLT Helmet Area” ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นมา เพื่อต้องการสร้างความตระหนักถึงผลกระทบและให้เห็นความสำคัญที่จะต้องสวมใส่หมวกนิรภัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่ใช้รถจักรยานยนต์ และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยและเกิดการบอกต่อในสังคมเป็นวงกว้าง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

 

 

New MSX 125 SF

เครื่องยนต์
 แบบ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ 1สูบ
 ปริมาตรกระบอกสูบ  124.9 cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  9.3 :1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  52.4 * 57.9 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน หัวฉีดขนาด
 ระบบจุดระเบิด จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบคลัทช์  ครัทช์เปียก
 ระบบเกียร์  4 สปีด
ระบบสตาร์ท สตาร์ทมือ
น้ำมันเชื้อเพลิง E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง 5.5
ความจุน้ำมันเครื่อง  –
กว้าง*ยาว*สูง 755 * 1760 * 1010 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม 102 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช้คหน้าแบบอัพไซส์ดาว

หลัง : โช้คอัพเดี่ยวปรับระดับได้

ระบบเบรก

หน้า : Disc

หลัง : Disc

ยาง/ล้อ

หน้า : 120/70-12M/C 51L

หลัง : 130/70-12M/C 56L

 

New R15

เครื่องยนต์
 แบบ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ 1 สูบ
 ปริมาตรกระบอกสูบ  155 cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  11.6:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  58.0 * 58.7 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  T.C.I
 ระบบคลัทช์  คลัทช์เปียก
 ระบบเกียร์  แบบสปอร์ต 6 ระดับ
ระบบสตาร์ท  สตาร์ทมือ
น้ำมันเชื้อเพลิง  น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วหรือแก๊สโซฮอล์ E10
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  11.0 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง

 0.85  ลิตร ไม่มีการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง

0.95 ลิตร มีการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง

กว้าง*ยาว*สูง  725 * 1990 * 1135 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม 137 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : เทเลสโคปิค (โช้คหัวกลับ)

หลัง : โช้คเดียวร่วมกับสวิงอาร์มและกระเดื่องซับแรง

ระบบเบรก

หน้า : ดิสก์

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : 100/80-17M/C 52P

หลัง : 140/70-17M/C 66S

 

New Grand Filano Hybrid

เครื่องยนต์
 แบบ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ 1 สูบ
 ปริมาตรกระบอกสูบ  125 cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  11.0:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  52.4 * 57.9 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  T C I
 ระบบคลัทช์  คลัทช์แห้ง
 ระบบเกียร์  ออโต้
ระบบสตาร์ท  รุ่น ABS สตาร์ทมือ รุ่น Hybrid สตาร์ทมือ/เท้า
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  4.4 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง  0.8 ลิตร
กว้าง*ยาว*สูง  685 * 1820 * 1150 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม  รุ่น Hybrid 101 กก. รุ่น ABS 102 กก.
ระบบกันสะเทือน

หน้า : เทเลสโคปิค,คอยล์สปริง

หลัง : ยูนิตสวิง,คอยล์สปริง

ระบบเบรก

รุ่น ABS : หน้า  ดิสก์เบรก ABS/หลังดรัม

รุ่น Hybrid : หน้า ดิสก์เบรก /หลังดรัม

ยาง/ล้อ

หน้า : ไม่มียางใน ขนาด 110/70-12 47L

หลัง : ไม่มียางใน ขนาด 110/70-12 47L

 

ยามาฮ่ารุกตลาดครั้งใหญ่ ส่ง New Yamaha Grand Filano Hybrid รถจักรยานยนต์ไฮบริดรุ่นแรกของเมืองไทย

มร.ชิเงโอะ ฮายาคาวะ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมทำการเปิดตัวรถจักรยานยนต์ไฮบริดรุ่นแรกของประเทศไทย New Yamaha Grand Filano Hybrid ชีวิตมีคลาส สมาร์ทไปอีกขั้น…ออโตเมติกแฟชั่นพรีเมี่ยม 125 ซีซี ดีไซน์ใหม่ หรูหราสง่างามขึ้นอีกระดับ ด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์บลูคอร์ใหม่ 125 ซีซี ทำงานผสานกับระบบไฮบริดที่ส่งกำลังจาก SMART MOTOR GENERATOR (SMG) ที่ถูกสั่งการโดย SGCU ช่วยส่งกำลังให้ออกตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมระบบ STOP & START SYSTEM ระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อรถจอดหยุด และ ONE PUSH START ระบบสตาร์ทใหม่ ง่าย เงียบขึ้น ไม่มีเสียงมอเตอร์รบกวนเปิดราคาแนะนำที่ 55,500 บาท พิเศษสุด!!! ในรุ่น Standard และราคา 62,000 บาท ในรุ่น ABS โดย ยามาฮ่า แกรนด์ ฟีลาโน่ ไฮบริด พร้อมจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ที่ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทั่วประเทศ โดยงานแถลงข่าวเปิดตัวรถจักรยานยนต์ในครั้งนี้มีขึ้น ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เมื่อเร็วๆ นี้