Skip to content
ยามาฮ่าจัดการแข่งขัน “THAILAND TECHNICIAN GRAND PRIX 2018” ค้นหาสุดยอดช่างระดับประเทศเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น

มร.ชิเงโอะ ฮายาคาวะ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมถ่ายภาพกับผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภูมิภาคทั้ง 20 คน ในพิธีเปิดการแข่งขัน YAMAHA THAILAND TECHNICIAN GRAND PRIX 2018 การแข่งขันทักษะฝีมือช่างจากร้านผู้จำหน่ายยามาฮ่าทั่วประเทศเพื่อค้นหาผู้ชนะเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลก โดยทำการคัดเลือกจากระดับร้านผู้จำหน่าย ระดับภูมิภาค เพื่อเข้าสู่การแข่งขันในระดับประเทศ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน “WORLD TECHNICIAN GRAND PRIX 2018” ที่ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนตุลาคม สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้น ณ สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (YRA) เมื่อเร็วๆ นี้