Skip to content
Road safety for kids ปีที่2

รวมพลังแกนนำกันน็อก…อัครเดช โรจน์สิรวรพัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย ส่วนงานส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด พร้อมด้วย รัชดา สัทธาพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักการขาย บมจ.อสมท และ คิม คุก ผู้อำนวยการองค์การช่วยเหลือเด็ก ร่วมงาน “รวมพลังแกนนำกันน็อก ปีที่ ๒” เพื่อรณรงค์ให้เด็กเกิดความปลอดภัยในการเดินทาง ตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย และมีวินัยจราจร ที่โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการ