Skip to content
ฮอนด้า จัดแข่งขัน “ทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดับประเทศ ครั้งที่ 15”

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินหน้ายกระดับมาตรฐานการทำกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยภายใต้โครงการ “ฮอนด้า เมืองไทย ขับขี่ปลอดภัย”  (Safety Thailand) จัดการแข่งขัน “ทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดับประเทศ ครั้งที่ 15″ เฟ้นหาสุดยอดครูฝึกขับขี่ปลอดภัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทักษะการขับขี่ปลอดภัยให้กับ ครูฝึกประจำร้านผู้จำหน่าย อาจารย์และนักศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากทั่วประเทศ ณ ศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า กรุงเทพฯ

นายอารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด เปิดเผยว่า การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดับประเทศ ครั้งที่ 15 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานของ Honda Safety Riding และพัฒนาทักษะของวิทยากรครูฝึกขับขี่ปลอดภัย ตลอดจนสร้างความเข้าใจและสัมพันธ์อันดีของวิทยากรระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชน ในการพัฒนายกระดับคุณภาพการขับขี่ปลอดภัย รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่วิทยากรครูฝึกขับขี่ปลอดภัย โดยมีครูฝึกจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งสิ้น 207 คน โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องผ่านการแข่งขันทั้งหมด 3 สถานี ประกอบด้วย สถานีทดสอบที่ 1 : การเบรก (Braking) เพื่อวัดความสามารถในการเบรก ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญยิ่งของครูฝึก โดยจะทดสอบการเบรกหยุดรถจักรยานยนต์อย่างนุ่มนวล ในระยะทางสั้นที่สุด พร้อมด้วยท่าทางการขับขี่ที่ถูกต้องสมเป็นครูฝึก, สถานีทดสอบที่ 2 : ความคล่องตัว (Slalom) เพื่อทดสอบความคล่องตัวในขณะขับขี่ สามารถบังคับรถจักรยานยนต์ ใช้คันเร่ง เกียร์ เบรก ท่าทางการขับขี่ได้อย่างสัมพันธ์กัน และสถานีทดสอบที่ 3 : การขับขี่ทรงตัวบนกระดานแคบ (Narrow Plank) เพื่อทดสอบความสามารถในการขับขี่ทรงตัว ด้วยความเร็วต่ำ เคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆ และใช้ทางท่าทางการขับขี่ที่ถูกต้อง โดยผู้เข้าแข่งขันทุกคนมีคะแนนสะสมคนละ 1,000 คะแนน ในทุกสถานี ซึ่งคะแนนจะถูกตัดออกไปในกรณีที่ผู้แข่งขันเข้าข่ายที่ต้องเสียคะแนนตามที่ถูกระบุอยู่ในแต่ละสถานี เช่น รถล้ม, เท้าแตะพื้น, ชนกรวยยาง ฯลฯ โดยผู้ที่มีคะแนนสะสมสูงสุดหลังแข่งขันครบทั้ง 3 สถานี จะเป็นผู้ชนะ

ผลการแข่งขันปรากฏว่าผู้ชนะในแต่ละประเภท มีดังนี้ รุ่นบิ๊กไบค์ ผู้ชนะเลิศได้แก่ นายบุญมา ไชยชนะ (บริษัท เกียรติสุรนนท์อุบลราชธานี จำกัด จ.อุบลราชธานี)  รุ่นครูฝึกชาย ผู้ชนะเลิศได้แก่ นายนพดล คงมณี (บริษัท ศุภกิตติ์มอเตอร์สุราษฎร์ธานี จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี) รุ่นครูฝึกหญิงผู้ชนะเลิศได้แก่ นางสาวสงกรานต์ สารปิง (บริษัท ที เค ซี มอเตอร์ไบค์ จำกัด จ.กำแพงเพชร) รุ่นครู-อาจารย์ ผู้ชนะเลิศได้แก่ ว่าที่ร.ต.ธีระพล กุลสิงห์ (วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร) รุ่นนักเรียน ผู้ชนะเลิศได้แก่ นายครรชิต ขันทอง (วิทยาลัยเทคนิตกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร)

 

โดยสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจที่จะเสริมสร้างทักษะการขับขี่ปลอดภัยจากเหล่าสุดยอดครูฝึกเหล่านี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-7576111-2 , 02-7353999 หรือสามารถเดินทางไปติดต่อด้วยตัวเองได้ที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าทั้ง 4 แห่ง กรุงเทพฯ  สมุทรปราการ เชียงใหม่ ภูเก็ต และศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าของร้านผู้จำหน่ายฯทั่วประเทศอีก 13 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พิษณุโลก กำแพงเพชร ราชบุรี เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ยโสธร อุบลราชธานี บุรีรัมย์ นครสวรรค์ ระยอง สงขลา อำนาจเจริญ