Skip to content
ซูซูกิ ใส่ใจผู้ใช้รถใช้ถนน ร่วม “โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561”

บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ภายใต้แบรนด์ ซูซูกิ  ได้เข้าร่วม “โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2561” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนา และสร้างประสบการณ์ด้านทักษะวิชาชีพ ตลอดจนปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตอาสารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม ซึ่งภายในงาน ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ซูซูกิ ยังได้จัดนิทรรศการตรวจสอบรถก่อนการเดินทาง เพื่อความปลอดภัย พร้อมบริการตรวจเช็คสภาพรถ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ฟรีให้แก่ประชาชน และมอบน้ำมันเครื่องสนับสนุนให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานในศูนย์อาชีวะอาสา และสร้างเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อไป ทั่วประเทศ 252 แห่ง เป็นจำนวน 600 ขวด