Skip to content
ยิ่งใหญ่ในรอบ 2 ทศวรรษ แข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 20/2560

ยิ่งใหญ่ในรอบ 2 ทศวรรษ แข่งรถฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ครั้งที่ 20 สุดคึกคัก 470 ทีมจากทั่วประเทศร่วมลงสนามดวลความเก่ง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ พร้อมคว้าสิทธิ์ร่วมชิงชัยระดับนานาชาติ  เอ.พี. ฮอนด้า ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย จุดพลังฝันให้เด็กไทยเติบโตสู่การเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ ด้วยการสานต่อกิจกรรมที่มีมากว่า 2 ทศวรรษกับการแข่งขัน “ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง” Honda Eco Mileage challenge ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในสายอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ได้แสดงความสามารถในการออกแบบและประดิษฐ์ยานพาหนะที่ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากที่สุด ซึ่งในปีนี้มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 470 ทีมจากทั่วประเทศ ที่สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์  นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล   ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมในความตั้งใจจริงของ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ที่ได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาของเยาวชน ให้เรียนรู้จากภาคปฏิบัตินอกหลักสูตรพร้อมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ดีในการตอบสนองนโยบายของภาครัฐกิจกรรมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง นอกจากจะเป็นการสนับสนุน  ให้เยาวชนของชาติ ได้พัฒนาความรู้และทักษะในการคิดค้นและประดิษฐ์ยานยนต์ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงแล้ว ยังเป็นการแสดงออกซึ่งความคิดในเชิงสร้างสรรค์  อันเป็นการฝึกฝนเพื่อให้เกิดพัฒนาการทางด้านความคิด ซึ่งผมรู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า มีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก ถือเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าการแข่งขันครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ในการที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย

“สำหรับในปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่จัดการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงมาเป็นปีที่ 20 ในระยะเวลา 2 ทศวรรษของการแข่งขันฯ เรายังคงยกระดับกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนสูงสุด ด้วยการส่งเสริมให้ผู้เข้าแข่งขันทำการออกแบบและประดิษฐ์ตัวรถแข่งด้วยตนเอง ซึ่งกติกานี้จะทำให้ทุกทีมได้เรียนรู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้น ทั้งเรื่องการดีไซน์รถตามหลักอากาศพลศาสตร์ การเลือกใช้วัสดุต่างๆ รวมถึงการศึกษาการทำงานเชิงลึกของเครื่องยนต์ระบบหัวฉีด PGM-FI  ไปจนถึงการวางแผนการวิ่งในสนาม ทั้งหมดนี้จะส่งผลดีในแง่ของการวิจัยและพัฒนา เกิดเป็นโนว์ฮาวใหม่ๆ ของแต่ละสถาบัน และจะทำให้เยาวชนได้พัฒนาความสามารถ และ เปิดโอกาสให้ได้รู้จักการทำงานเป็นทีม ซึ่งส่งผลดีต่อวงการอาชีวะและวิศวกรรมยานยนต์ของไทยในอนาคต  ในปีนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด  470 ทีมซึ่งถือว่าได้รับความสนใจจากเยาวชนและสถานศึกษาเป็นอย่างมาก” สำหรับการแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วยประเภทรถประดิษฐ์ และประเภทรถตลาด โดยในประเภทรถประดิษฐ์จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระดับประชาชนทั่วไป กำหนดกติกาให้รถทุกคันใช้ตัวถังที่มาจากการประดิษฐ์ขึ้นเองเท่านั้น และติดตั้งเครื่องยนต์ระบบหัวฉีด PGM-Fi ที่ฮอนด้าให้การสนับสนุน ส่วนในประเภทรถตลาด จะเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าแข่งขันได้โดยใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ110i ฮอนด้าซีแซดไอ และ ฮอนด้าดรีม110i โดยสามารถปรับแต่งเครื่องยนต์ได้ตามกติกาที่กำหนดไว้ และลงแข่งขันโดยในปีนี้กำหนดให้ใช้น้ำมันแก๊ซโซฮอลล์ E20 จากเดิมที่ใช้น้ำมันแก๊ซโซฮอลล์ 91 ซึ่งเป็นการประหยัดพลังงานอีกทางหนึ่ง และเปลี่ยนแปลงอัตราความเร็วเฉลี่ยให้เป็นไม่น้อยกว่า 30 กิโลเมตร /ชั่วโมงขึ้นไป จากเดิมกำหนดไว้ความเร็วเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 25 กิโลเมตร/ชั่วโมงขึ้นไป ทำให้การแข่งขันดูมีความสนุกเร้าใจมากขึ้นซึ่งทีมชนะเลิศสถิติสูงสุด จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้สิทธิเข้าร่วมแข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิงระดับนานาชาติรายการ Honda Soichiro Cup ครั้งที่ 38 ในปี 2018 ที่ประเทศญี่ปุ่น