Skip to content
ยามาฮ่าขยายเวลาโปรเด็ด ซื้อสปาร์ค ชีวิตดีดี๊ เติมน้ำมันฟรี 2,000 พร้อมซ่อมบำรุงฟรี 2 ปี

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าที่เปี่ยมด้วยสมรรถนะ และคุณภาพ ขยายเวลาโปรโมชั่นส่งเสริม ชีวิตดี๊ดีเติมน้ำมันฟรี 2,000 พร้อมซ่อมบำรุงฟรี 2 ปี ให้กับลูกค้าที่ซื้อรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสปาร์คทุกรุ่น (สปาร์ค 115 หัวฉีด หรือ สปาร์ค แอล เอ็กซ์) ที่ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทั่วประเทศ โดยรับฟรีทันที บัตรเติมน้ำมันจาก ปตท. มูลค่า 2,000 บาท พร้อมรับบัตรยามาฮ่าสมาร์ทแคร์ ชุดบำรุงรักษา มูลค่า 4,222 บาท ฟรี 2 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร รวม 20 รายการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 6,222 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2560

 เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะลูกค้าที่ซื้อรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารุ่นสปาร์ค 115 หัวฉีด หรือ สปาร์ค แอล เอ็กซ์ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2560
 • ลูกค้าที่ซื้อรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารุ่นสปาร์ค 115 หัวฉีด หรือ สปาร์ค แอล เอ็กซ์ จะได้รับบริการหลังการขาย ฟรี 2 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร รวม 20 รายการ โดยลูกค้าจะได้รับบัตรยามาฮ่า สมาร์ทแคร์ชุดบำรุงรักษาฟรี 2 ปี จากผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า โดยบัตรยามาฮ่าสมาร์ทแคร์ชุดบำรุงรักษาฟรี มีอายุในการได้สิทธิ์อะไหล่ฟรี 2 ปี (นับจากวันที่ซื้อ) หรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน
  • บัตรยามาฮ่าสมาร์ทแคร์ สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทั่วประเทศ
 • บัตรยามาฮ่าสมาร์ทแคร์นี้ ใช้ร่วมกับสมุดคู่มือรับประกันที่มาพร้อมกับตัวรถ
 • บัตรยามาฮ่าสมาร์ทแคร์นี้ ใช้กับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารุ่นสปาร์ค 115 หัวฉีด หรือ สปาร์ค แอล เอ็กซ์ ตามหมายเลขเครื่องที่ได้ระบุตอนลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น และต้องแสดงบัตรยามาฮ่าสมาร์ทแคร์ก่อนใช้สิทธิ์ทุกครั้ง
 • บัตรยามาฮ่าสมาร์ทแคร์นี้ ใช้ตามระยะตรวจเช็คตรงกับที่ระบุในรายละเอียดเท่านั้น

บัตรยามาฮ่าสมาร์ทแคร์นี้ ฟรีค่าอะไหล่เฉพาะรายการที่ระบุไว้เท่านั้น

 • บัตรยามาฮ่าสมาร์ทแคร์นี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • บัตรยามาฮ่าสมาร์ทแคร์และสิทธิ์ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้และลูกค้าไม่สามารถนำอะไหล่ออกจากร้านไปเปลี่ยนเองได้
 • สิทธิประโยชน์สิ้นสุดลงเมื่อลูกค้าใช้รถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารุ่นสปาร์ค 115 หัวฉีด หรือ สปาร์ค แอล เอ็กซ์ ครบ 2 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร หรือบัตรยามาฮ่าสมาร์ทแคร์สูญหาย
 • บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 2,000 บาท เป็นบัตรใช้แทนเงินสดเพื่อชำระค่าน้ำมัน ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณีและไม่สามารถทอนเป็นเงินสดได้ โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดการใช้ได้ด้านหลังบัตร
 • ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์จะต้องเป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Yamaha Call Center : 02-263-9999

หรือที่ www.yamaha-motor.co.th