Skip to content
YoshImura Hayabusa TX-1

มร.ฟูจิโอะ โยชิมูระ ประธานกรรมการ โยชิมูระ กรุ๊ป ร่วมเปิดผ้าคลุมรถจักรยานยนต์แต่งพิเศษ Yoshimura Hayabusa TX-1 ในงาน Thailand International Motor Expo 2016 พร้อมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการทำตลาดในเมืองไทย

คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย
– ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูง ส่งผลให้ตลาดรถจักรยานยนต์มีขนาดใหญ่มาก สาเหตุหนึ่งมาจากสภาพอากาศที่อบอุ่นจึงสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งกลุ่มผู้มีรายได้สูงมีความต้องการ ในการใช้จ่ายกับสินค้าที่มีราคาแพงมากขึ้น

เหตุใด Yoshimura ต้องการที่จะขยายการผลิตในประเทศไทย
– ประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของอาเซียน นอกจากนี้กีฬามอเตอร์สปอร์ตในอาเซียนมีการเติบโตขึ้นมาก สังเกตได้จากนักแข่งของอาเซียนหลายคนได้รับการยอมรับจากรายการแข่งขันระดับโลกอย่างเช่น MotoGP
ความคาดหวังของ Yoshimura ต่อตลาดประเทศไทย และ เอเชีย
– Yoshimura ที่มีความตั้งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และอีกสิ่งหนึ่งคือการให้ผู้ใช้สินค้าได้ทราบถึง ผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นของผิดกฎหมาย ยังเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งปัจจุบันเป็นปัญหาสำคัญของทุกประเทศ
มีแผนสำหรับสนับสนุนมอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทยและ ภูมิภาคเอเชียอย่างไร
– Yoshimura Asia เริ่มดำเนินธุรกิจในระยะเวลาที่ไม่นานนัก และมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดในด้านของกีฬามอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทย และเอเชียนั้น เป็นแผนงานในส่วนต่อไปหลังจากสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง

มีแผนการตลาดสำหรับปี 2017 อย่างไรบ้าง
– โยชิมูระ มีภาพลักษณ์แบบเดียวกันทั่วโลก ซึ่งทางโยชิมูระ เอเชีย ได้ดำเนินแผนตามทิศทางการทำตลาดให้สอดคล้องกับประเทศอื่นๆ ด้วยเช่นกัน เริ่มต้นด้วยการดำเนินการเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO และ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มกระบวนการผลิตต่อไป โดยผลิตภัณฑ์ท่อไอเสียโยชิมูระที่ผลิตจาก โยชิมูระ เอเชีย
จะทำเลเซอร์หมายเลขของผลิตภัณฑ์เพื่อบ่งชี้ได้ว่าผ่านการผลิตอย่างมีมาตรฐานจาก โยชิมูระ รวมถึงการจัดตั้งฝ่ายบริการสำหรับการให้บริการหลังการขายกับลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ที่ โยชิมูระ เอเชีย ผลิต เป็นท่อไอเสียอย่างเดียวหรือไม่
– ผลิตภัณฑ์หลักคือ ท่อไอเสีย แต่สำหรับ โยชิมูระ เอเชีย จะมีโครงการพิเศษ เช่น รถแข่งในตำนาน HAYABUSA X-1 ดำเนินโครงการแต่งพิเศษ สำหรับประเทศไทยใช้ชื่อ YOSHIMURA HAYABUSA TX-1 และอีกหลายโครงการ รวมถึงโครงการในอนาคต

มีแผนที่จะผลิตอุปกรณ์ตกแต่งหรือ ท่อไอเสียสำหรับรถจักรยานยนต์ 250-650cc ที่ผลิตในประเทศไทยหรือไม่
– เรามุ่งเน้นการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งสื่อมวลชนมีส่วนสำคัญมากในการเป็นสื่อกลางถ่ายทอดความต้องการของผู้บริโภค และ ตรงความต้องการอย่างแท้จริง

ผลิตภัณฑ์แบบใดที่ต้องการแนะนำให้ลูกค้าในประเทศไทย
– ก่อนอื่นเรามีความต้องการกำจัดสินค้าลอกเลียนแบบให้หมดไปจากตลาดด้วยเหตุผลหลายประการ ดังนี้ 1 สินค้าลอกเลียนแบบอาจส่งผลให้ลูกค้าเกิดความสับสนในรูปแบบและ คุณภาพของผลิตภัณฑ์  2 คุณภาพของสินค้าลอกเลียนแบบที่ไม่ได้ผ่านการค้นคว้าและ พัฒนาส่งผลต่ออายุการใช้งานที่น้อยกว่ามาตรฐาน 3 เราแนะนำผลิตภัณฑ์ท่อไอเสีย Yoshimura ที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (มอก.) อุตสาหกรรม ที่ผ่านการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของรถจักรยานยนต์และ เสียงท่อไอเสียที่ไม่เกินค่าที่กฎหมายกำหนด

มุ่งเน้นยอดขายในตลาดเอเชียเท่านั้นหรือไม่
– ยอดขายถือเป็นปัจจัยที่สำคัญ ในขณะที่เรามุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ดังนั้น โยชิมูระ เอเชีย ได้เริ่มแผนงานสำหรับการให้บริการหลังการขาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

ผลิตภัณฑ์ที่ โยชิมูระ เอเชีย มีความเป็นมาตรฐานเทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาและ ญี่ปุ่นหรือไม่
– เรามุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ โยชิมูระ เอเชีย ผลิตจะได้รับมาตรฐานแบบเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในสหรัฐอเมริกา และ ญี่ปุ่นอย่างแน่นอน

มีแผนเกี่ยวกับกิจกรรมสำหรับปี 2017 อย่างไรบ้าง
– ก็จะเข้าร่วมกับการจัดแสดงสินค้ายานยนต์ต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และ แนะนำผลิตภัณฑ์ โยชิมูระ ให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทราบข้อมูลที่แท้จริง