Skip to content

Benelli Riding Spirit อุดรธานี

เพื่อเป็นการรณรงค์ การขับขี่ปลอดภัยให้และเป็นการฝึกฝนทักษะเพิ่มความชำนาญให้กับตัวผู้ขับขี่และการใช้รถใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น  ทางบริษัท เบเนลลี่ คีเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้จัดหลักสูตรอบรมขับขี่ปลอดภัย  Benelli  Riding  Spirit  ในวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ที่ลาน อเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองบัว  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นพื้นฐานในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกวิธี และมุ่งเน้นด้านความปลอดภัย โดยครั้งนี้ได้ร่วมกับ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ทีเอ็นเอ็น  มอเตอร์  (Benelli  อุดรธานี ) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ใช้รถในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงอย่างมากมาย ช่วงแรกได้สอนเทคนิคขั้นพื้นฐานเพื่อปรับร่างกายความสมดุลของคนกับรถ จากนั้นจึงปรับสนามให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นและสถานีสุดท้ายเป็นการใช้เบรคอย่างถูกวิธ  และทาง Benelli จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่ไหนเมื่อไรติดตามได้ที่

www.instagram.com/benellithailand www.facebook.com/BenelliTHและ www.benelli-thailand.co.th