Skip to content
Grand Filano Trip No.253

สื่อมวลชน 6 ฉบับ บิดไปรับบรรยากาศทะเลหัวหินด้วย Yamaha Grand Filano ใหม่ พร้อมเปิดอกถึงความประทับใจจากนักทดสอบของนิตยสารชั้นแนวหน้า