Skip to content
ยามาฮ่ามอบรถไฟฟ้าอเนกประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียนจิตรลดา

คุณประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์ (คนที่ 3 จากขวา) รองประธานกรรมการบริหาร พร้อมผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัด มอบรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ 2+2 ที่นั่ง มูลค่า 265,000บาท เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมโรงเรียนจิตรลดา โดยมีท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ (คนที่ 3 จากซ้าย)ผู้จัดการและผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนจิตรลดาเป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมกันนี้ทางโรงเรียนจิตรลดาได้ทำการสั่งซื้อรถไฟฟ้าอเนกประสงค์ 6 ที่นั่ง อีก 1 คัน โดยพิธีส่งมอบนี้ได้จัดขึ้น ณ โรงเรียนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้

02 ยามาฮ่ามอบรถไฟฟ้าอเนกประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียนจิตรลดา

03 ยามาฮ่ามอบรถไฟฟ้าอเนกประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียนจิตรลดา

04 ยามาฮ่ามอบรถไฟฟ้าอเนกประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียนจิตรลดา

05 ยามาฮ่ามอบรถไฟฟ้าอเนกประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียนจิตรลดา

07 ยามาฮ่ามอบรถไฟฟ้าอเนกประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียนจิตรลดา