Skip to content
GSX-S1000F One day trip

ทีมงานไรดิ้งได้เคยแนะนำและทดลองขับขี่ในสนามสั้นๆ กันไปครั้งหนึ่งแล้ว แต่ด้วยวัตถุประสงค์ของรถขนาดใหญ่หรือบิ๊กไบค์ ทำให้ทีมงานไรดิ้งต้องขอควงเจ้า GSX-S1000F ออกเดินทางในวิถีที่มันควรจะเป็น เพื่อนำข้อมูลการขับขี่มาบอกต่อกันในนิตยสารไรดิ้ง ด้วยสภาพอากาศที่อยู่ในฤดูฝนทำให้เราได้ข้อมูลดีๆ จากฟังก์ชั่นเด่นในตัวรถมาบอกเล่ากันได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อย่ารอช้ามาอ่านกันดูว่านักทดสอบของเรามีความเห็นอย่างไรบ้าง ซึ่งรายละเอียดแบบเจาะลึกสามารถติดตามได้ในนิตยสารไรดิ้งฉบับ 250 เดือนกรกฎาคม 255920160616_141152