Skip to content
ยามาฮ่ามอบเสื้อสะท้อนแสงให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

นางสรวงสุดา มนัสบุญเพิ่มพูล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสื่อสารการตลาด และประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด และร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า นางนงค์ลักษณ์ บำรุงชาติอุดม กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วน ตรัง.เอส.ที. จำกัด และ นายเอกสิทธิ์ วัจน์ประภาศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรังเทพนคร จำกัด ร่วมมอบเสื้อสะท้อนแสงสำหรับการจราจรให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยมีนายกิจ หลีกภัย นายกองค์บริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นผู้รับมอบเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดตรัง เมื่อเร็วๆ นี้