Skip to content
ยามาฮ่าจัดการแข่งขัน YAMAHA THAILAND TECHNICIAN GRAND PRIX 2016 ค้นหาสุดยอดช่างระดับประเทศ

มร.ชิเงโอะ ฮายาคาวะ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมถ่ายภาพกับผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภูมิภาคทั้ง 21 คน ในพิธีเปิด YAMAHA THAILAND TECHNICIAN GRAND PRIX 2016 การแข่งขันทักษะฝีมือช่างประจำศูนย์บริการร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าจากทั่วประเทศ โดยผู้ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขัน WORLD TECHNICIAN GRAND PRIX 2016 ที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเปิดโอกาสให้ได้แสดงศักยภาพ และยกระดับฝีมือช่างไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ โดยการแข่งขันนี้จัดขึ้น ณ สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า (YRA)S__4325389

S__4325388

S__4325390