Skip to content
Riding Magazine#202 :Dirtbike Riding Test – KLX250

คุยกับผู้ใช้ตัวจริงที่จะมาสะท้อนความคิดเห็นการใช้งาน KLX250 ทั้งในรูปแบบของการใช้งานทั่วไปและใช้ลุยในวันว่าง อะไรที่ทำให้ KLX250 ยังคงเป็นตัวเลือกในใจ ติดตามได้ใน นิตยสารไรดิ้ง ฉบับกรกฏาคม 2555