Skip to content
[HD] Riding Magazine#217 : DirtBike Riding Test – Husqvarna TE450

ชื่อเสียงโด่งดังถึงขั้นแชมป์โลกในสังเวียนเอ็นดูโร่ฝั่งยุโรป เมืองไทยยังไม่บูมแต่เชื่อว่ายังมีกลุ่มที่อยากลอง
“ฮัสควาน่า ทีอี 450” เอ็นดูโร่ขนาดกลางที่คงคอนเซ็ปต์รถยุโรปไว้รอบตัว