Skip to content
[HD] Riding Magazine#216 : DirtBike Riding Test – KLX140L

การกลับมาทำตลาดอีกครั้งของวิบากเล็ก KLX140 หลังจากที่พลาดไปเมื่อครั้งจำหน่ายครั้งแรก ครั้งนี้ทีมงานไรดิ้งไม่พลาดพิสูจน์ให้รู้กัน ว่าทำไมมันถึงเป็นที่ต้องการนักนะ…เจ้าเขียวเล็ก