Skip to content
ยามาฮ่าร่วมแสดงความยินดีกับ Siam Discovery

ยามาฮ่าร่วมแสดงความยินดีกับ Siam Discovery

นางสาวจินตนา อุดมทรัพย์ (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี และถ่ายภาพร่วมกับนางชฎาทิพ จูตระกูล (คนที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัดในงาน Siam Discovery Grand Opening ณ ศูนย์การค้าสยาม ดิสคัฟเวอรี (Siam Discovery) เมื่อเร็วๆ