Multistrada 1200

เครื่องยนต์
 แบบ  ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ 2 สูบ / L-twin
 ปริมาตรกระบอกสูบ  1198  cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  13.0:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  106.00 * 71.5 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบคลัทช์  ครัทช์เปียก
 ระบบเกียร์  6 เกียร์
ระบบสตาร์ท  สตาร์ทมือ
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  18.0 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง   –
กว้าง*ยาว*สูง  945 * 2200 * 1455 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม  232.00 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช้คหน้าแบบอัพซ์ไซส์ดาว

หลัง : โช้คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้

ระบบเบรก

หน้า : ดิสก์คู่

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : 120/70-17

หลัง : 190/55-17

 

XDiavel S

เครื่องยนต์
 แบบ  ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ 2 สูบ / L-twin
 ปริมาตรกระบอกสูบ  1262  cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  13.0:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  106.00 * 71.5 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  จุดระเบิดแบบอิเล็กทรอนิกส์
 ระบบคลัทช์  ครัทช์เปียก
 ระบบเกียร์  6 เกียร์
ระบบสตาร์ท  สตาร์ทมือ
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  18.0 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง   –
กว้าง*ยาว*สูง  860 * 2235 * 1192 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม  247.00 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช้คหน้าแบบอัพซ์ไซส์ดาว

หลัง : โช้คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้

ระบบเบรก

หน้า : ดิสก์คู่

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : 120/70ZR17

หลัง : 240/45ZR17

 

X Diavel

เครื่องยนต์
 แบบ  ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ 2 สูบ / L-twin
 ปริมาตรกระบอกสูบ  1262  cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  13.0:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  106.00 * 71.5 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  จุดระเบิดแบบอิเล็กโทรนิค
 ระบบคลัทช์  ครัทช์เปียก
 ระบบเกียร์  6 เกียร์
ระบบสตาร์ท  สตาทมือ
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  18.0 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง   –
กว้าง*ยาว*สูง  860 * 2235 * 1192 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม  247.00 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช๊คหน้าแบบอัพซ์ไซส์ดาว

หลัง : โช๊คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้

ระบบเบรก

หน้า : ดิสก์คู่

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : 120/70ZR17

หลัง : 240/45ZR17

SCRAMBLE THROTTLE

เครื่องยนต์
 แบบ  ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ 2 สูบ / L-twin
 ปริมาตรกระบอกสูบ  803  cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  10.7:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  88.00 * 66.0 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  จุดระเบิดแบบอิเล็กโทรนิค
 ระบบคลัทช์  ครัทช์เปียก
 ระบบเกียร์  6 เกียร์
ระบบสตาร์ท  สตาทมือ
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  13.5 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง   –
กว้าง*ยาว*สูง  845 * 2100 * 1150 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม  204.00 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช๊คหน้าแบบอัพซ์ไซส์ดาว

หลัง : โช๊คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้

ระบบเบรก

หน้า : ดิสก์คู่

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : 110/80ZR18

หลัง : 180/55ZR17

SCRAMBLE ENDURO

เครื่องยนต์
 แบบ  ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ 2 สูบ / L-twin
 ปริมาตรกระบอกสูบ  803  cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  10.7:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  88.00 * 66.0 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  จุดระเบิดแบบอิเล็กโทรนิค
 ระบบคลัทช์  ครัทช์เปียก
 ระบบเกียร์  6 เกียร์
ระบบสตาร์ท  สตาทมือ
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  13.5 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง   –
กว้าง*ยาว*สูง  845 * 2100 * 1150 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม  204.00 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช๊คหน้าแบบอัพซ์ไซส์ดาว

หลัง : โช๊คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้

ระบบเบรก

หน้า : ดิสก์คู่

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : 110/80ZR18

หลัง : 180/55ZR17

SCRAMBLE CLASSIC

เครื่องยนต์
 แบบ  ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ 2 สูบ / L-twin
 ปริมาตรกระบอกสูบ  803  cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  10.7:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  88.00 * 66.0 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  จุดระเบิดแบบอิเล็กโทรนิค
 ระบบคลัทช์  ครัทช์เปียก
 ระบบเกียร์  6 เกียร์
ระบบสตาร์ท  สตาทมือ
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  13.5 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง   –
กว้าง*ยาว*สูง  845 * 2100 * 1150 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม  204.00 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช๊คหน้าแบบอัพซ์ไซส์ดาว

หลัง : โช๊คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้

ระบบเบรก

หน้า : ดิสก์คู่

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : 110/80ZR18

หลัง : 180/55ZR17

SCRAMBLE ICON

เครื่องยนต์
 แบบ  ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด  4 จังหวะ/ 2 สูบ / L-twin
 ปริมาตรกระบอกสูบ  803  cc
 อัตราส่วนกำลังอัด  10.7:1
 กระบอกสูบ x ระยะชัก  88.00 * 66.0 mm
 ระบบหล่อลื่น  แบบเปียก
 ระบบจ่ายน้ำมัน  หัวฉีด
 ระบบจุดระเบิด  จุดระเบิดแบบอิเล็กโทรนิค
 ระบบคลัทช์  ครัทช์เปียก
 ระบบเกียร์  6 เกียร์
ระบบสตาร์ท  สตาทมือ
น้ำมันเชื้อเพลิง  E20,91,95
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง  13.5 ลิตร
ความจุน้ำมันเครื่อง   –
กว้าง*ยาว*สูง  845 * 2100 * 1150 มิลลิเมตร
น้ำหนักรวม  204.00 กิโลกรัม
ระบบกันสะเทือน

หน้า : โช๊คหน้าแบบอัพซ์ไซส์ดาว

หลัง : โช๊คอัพเดี่ยวแบบปรับระดับได้

ระบบเบรก

หน้า : ดิสก์คู่

หลัง : ดิสก์

ยาง/ล้อ

หน้า : 110/80ZR18

หลัง : 180/55ZR17